Home About Browse Search
Svenska


Ingvarsson, Hilda, 2020. Jämförelse mellan mjölkrastjurar och mjölkras x köttrastjurar : konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
372kB

Abstract

Eftersom nötköttsproduktionen är nära integrerat med mjölkproduktionen har köttrasinsemination
blivit ett sätt för lantbrukare att få ett ökat värde vid slakt för ungnöt som ej används till rekrytering.
Nötkreatur av köttras har högre tillväxtkapacitet, ett högre slaktutbyte och har en slaktkropp med
mer muskler än nötkreatur av mjölkras. Slakttidpunkten påverkar slaktad vikt och klassningen av
slaktkroppen. Slakt vid fel tidpunkt kan innebära en ekonomisk förlust för lantbrukaren eftersom
slaktkroppsklassificeringen som utförs av slakterierna används som underlag för betalningen. Syftet
med denna litteraturstudie var att jämföra mjölkrastjurar med mjölkras x köttrastjurar med avseende
på konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper. Studier visade att
foderkonsumtionen skilde sig inte signifikant mellan mjölkrastjurar ock köttras x mjölkrastjurar.
Däremot påvisades att tillväxt, slaktkroppstillväxt, slaktutbyte, fettklass och formklass var
signifikant högre hos tjurar av köttraskorsning än hos mjölkrastjurar. Trots förbättrad tillväxt hos
köttraskorsningar vid lika konsumtion kunde det inte påvisas några signifikanta skillnader i
fodereffektivitet mellan mjölkrastjurar och mjölkras x köttrastjurar. På grund av de förbättrade
parametrarna kan tjurar av mjölk x köttraskorsning jämfört med tjurar av mjölkras ge möjlighet till
en förbättrad lönsamhet för lantbrukaren.

,

Since beef production is closely integrated with dairy production, beef breed insemination has
become a way for the farmer to obtain an increased value at slaughter for animals not used for
recruitment. Beef cattle have higher growth capacity, higher dressing percentage and a carcass with
a higher proportion of muscle than dairy cattle. Time for slaughter affects carcass weight and carcass
classification. Slaughter at the wrong time can mean a financial loss for the farmer as carcass
classification, which is performed by personnel at the abattoir, affects the payment to the farmer.
The aim of this literature review was to compare dairy bulls with dairy x beef bulls in terms of
consumption, average daily gain, feed efficiency and carcass characteristics. Studies showed that
feed consumption did not differ significantly between bulls of dairy breed and bulls of beef x dairy
breed. However, it was shown that average daily gain, daily carcass gain, dressing percentage,
fatness and conformation were significantly higher in cross-bred bulls than in bulls of dairy breed.
Despite the improved average daily gain of beef x dairy breeds at similar consumption, no significant
differences in feed efficiency between dairy breed and dairy x beef breed were obtained. Due to the
improved parameters, production systems with bulls of beef x dairy breeds compared to bulls of
dairy breeds can potentially improve the profitability for the farmer.

Main title:Jämförelse mellan mjölkrastjurar och mjölkras x köttrastjurar
Subtitle:konsumtion, tillväxt, fodereffektivitet och slaktkroppsegenskaper
Authors:Ingvarsson, Hilda
Supervisor:Nadeau, Elisabet
Examiner:Arvidsson Segerkvist, Katarina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:tjur, mjölkras, köttras, korsningsavel, tillväxt, fodereffektivitet, slaktkroppsegenskaper
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15731
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15731
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Animal physiology - Growth and development
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 10:36
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics