Home About Browse Search
Svenska


Carlsson, Julia, 2020. Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor : reproduktion, produktion och välfärd. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Nutrition and Management

[img]
Preview
PDF
892kB

Abstract

Det är av stor ekonomisk betydelse för lönsamheten i en intensiv grisproduktion att ha fungerande
reproduktion och produktion av smågrisar. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vilken
effekt ljus och mörker har för suggor och gyltor i olika produktionsstadier samt inverkan av
ljusperiod eller ljusintensitet. I Sverige idag finns rekommendationer på ljusprogram till suggor och
gyltor i olika produktionsstadier, men det framgår inte vilken forskning rekommendationerna
baseras på eller om de behöver kompletteras med forskning. Ljus och mörker har inflytande på
fysiologiska parametrar och dygnsrytm som kan påverka reproduktion och prestation. Trots att den
domesticerade suggan är genetiskt selekterad för god reproduktionsförmåga och inhyst i förhållande
som bör gynna fertilitet, kan reproduktionsstörningar förekomma. Detta kan visas som lägre
grisningsprocent och längre intervall från avvänjning till brunst. En lång ljusperiod under alla
enheter i suggans produktionscykel har visat kunna ge högre grisningsprocent och färre antal dagar
från avvänjning till brunst. Ett styrt ljusprogram med en lång ljusperiod under laktationen kan
resultera i ökad mjölkproduktion och högre smågrisöverlevnad. Studiernas resultat kunde variera en
del, vilket kan förklaras av olika utformning och implementering av ljusprogrammen. Detta tyder
för att mer forskning behövs inom området.

,

It is of great economic importance for the profitability of intensive pig production to have effective
reproduction and production of piglets. The aim of this literature study is to investigate the effect
light and darkness on sows and gilts in different stages of production, as well as the effect of
photoperiod and light intensity. In Sweden today there are recommendations on light program for
sows and gilts in different production units, but it is not clear which research the recommendation
is based on or weather they need to be supplemented with research. Light and darkness influence
physiological parameters and circadian rhythms, which can affect reproduction and performance.
Although, the domesticated sow is genetically selected for god reproductive ability and housed in
conditions that should improve fertility, disturbance of reproductive performance occur. This can be
shown as lower farrowing rate and longer intervals from weaning to estrous. A long photoperiod
throughout production has been shown to give higher farrowing rate and less number of days from
weaning to estrous. A manipulated light program with a long photoperiod during lactation can result
in an increased milk production and increased piglet survival. The results of the studies varies, which
can be explained by the different design and implementation of light programs. This indicates that
more research is needed in this subject.

Main title:Ljusets och mörkrets effekt på suggor och gyltor
Subtitle:reproduktion, produktion och välfärd
Authors:Carlsson, Julia
Supervisor:Lindkvist, Sofia
Examiner:Åkerfeldt, Magdalena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY008 Agriculture Programme - Animal Science, 300.0hp
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Nutrition and Management
Keywords:ljusperiod, ljus intensitet, artificiell belysning, säsongsbunden infertilitet, laktation, grisning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15729
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15729
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal physiology - Reproduction
Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:06 Jul 2020 10:31
Metadata Last Modified:07 Jul 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics