Home About Browse Search
Svenska


Nordström, Louise and Persson, Ida, 2020. Sommartemperaturens påverkan på hjortdjurs aktivitet. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
803kB

Abstract

Klimatmodeller förutspår varmare temperaturer framöver. Sommaren 2018 i Sverige var extremt varm och kan vara ett exempel på det framtida klimatet i Sverige om klimatförändringen fortsätter. Hur varmare temperaturer påverkar hjortdjuren i Sverige är relevant att undersöka då hjortdjuren har högt ekonomiskt-, socialt och kulturellt värde. I den här studien undersöks om aktiviteten hos älg (Alces alces), kronhjort (Cervus elaphus), dovhjort (Dama dama) och rådjur (Capreolus capreolus) påverkades av temperaturen under juli månad år 2017–2019. Fokus lades på hur andelen besök mitt på dagen berodde på temperaturen. Dataunderlaget samlades in med kameror som fångat djur på bild när de passerade eller befann sig framför kameran. Kamerorna var uppsatta i Södermanland, Sverige. På grund av få observationer av älg, kronhjort och delvis rådjur så var det inte möjligt att göra några säkra analyser och dra underbyggda slutsatser om dessa. För älg gjordes inga analyser på grund av för lite data. För dovhjort visade statistiska analyser ett signifikant samband mellan minskad aktivitet mitt på dagen och ökad temperatur för två av de tre studerade åren. Att förstå hur hjortdjurens aktivitetsnivå påverkas av högre temperaturer är viktigt för att kunna anpassa förvaltningen av dessa arter om deras livsmönster förändras, och därmed dynamiken i landskapet.

,

Climate models predict warmer temperatures in the future. In Sweden, the summer 2018 was extremely hot compared to other summers and could therefore be an example of how the future´s climate in Sweden might look like, as a result of increasing temperatures. It is of importance to study how warmer summer temperatures affect deer species in Sweden due to their high economic, social and cultural values. This study investigated how the activity of moose (Alces alces), red deer (Cervus elaphus), fallow deer (Dama dama), and roe deer (Capreolus capreolus) was affected by July temperatures during the years 2017-2019. This study focused on how the percentage of the visitation in the middle of the day depends on temperature. Data in this study was collected from camera traps where pictures of deer had been taken when they passed a camera. Because of lacking observations of moose, red deer, and roe deer during July, the statistical strength is varying between the species. All planned statistical analyzes were not possible to do and no statistical analyzes were made for moose. Fallow deer activity in the middle of the day decreased with increasing temperatures for two of the three years studied. It is important to understand how the activity of the deer species is affected by higher temperatures to be able to adapt the management of these species due to changes in their behaviour and therefore changes in landscape dynamics.

Main title:Sommartemperaturens påverkan på hjortdjurs aktivitet
Authors:Nordström, Louise and Persson, Ida
Supervisor:Widemo, Fredrik and Pfeffer, Sabine
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:23
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:klövvilt, dovhjort, klimat, temperatur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16700
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16700
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 May 2021 09:49
Metadata Last Modified:27 May 2021 12:21

Repository Staff Only: item control page