Home About Browse Search
Svenska


Månsson, Tove, 2020. Pilotstudie: Duration av belastningsoch svävningsfas i trav på volt jämfört med rakt spår med respektive utan ryttare samt med hästen i olika huvudpositioner. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lameness is a common health issue for sports horses. The horse is an athlete that often suffers from injuries in the locomotor apparatus. Such injuries are not only expensive but also have a negative effect on the welfare of the horses. The trot is a two-beat gait where the diagonal limbs move in unison. The trot stride can be divided into separate phases: the loading phase, the stance phase, the protraction phase and the swing phase. The objective of this study was to examine the duration of stance- and swing phases at the trot on a circle, compared to on a straight line, with and without rider, as well as with the horse in different head and neck positions. In this study we examined four warmblood horses ridden by their normal rider. The measurements were done with and without rider, on straight line and circles as well as in several different head and neck positions. Accelerometers where used to examine hoof movements. The Lameness locator was used to examine gait asymmetry. There were no significant differences in duration of swing or stance phases comparing over head and neck positions. There was no significant difference regarding duty factor with or without rider. There were few horses in this study and all of them showed asymmetric movements in more than one examination. The speed may affect the horse’s locomotion pattern and the speed was also different with or without rider. The horses were also trained differently which may have affected their locomotion pattern. The design and the results from this study can be used to set up future studies more optimally since multiple different measurement techniques were tested.

,

Hälta är ett stort problem hos sporthästar. Hästen är en atlet som ofta lider av skador i rörelseapparaten. Skador hos hästarna är inte bara kostsamt utan påverkar även djurvälfärden negativt. Trav är en tvåtaktig symmetrisk gångart där de diagonala benparen rör sig synkroniserat. Traven kan delas in i olika faser: isättningsfasen, belastningsfasen, överrullningsfasen och svävningsfasen. Denna studie hade som syfte att studera durationen av hovarnas belastnings- och svävningsfas i trav på volt jämfört med rakt spår med respektive utan ryttare samt med hästen i olika huvudpositioner. I studien deltog fyra stycken varmblodshästar, ridna av sina ordinarie ryttare. Mätningar gjordes med och utan ryttare, på rakt spår och på volt och i flera olika huvud- och halspositioner. För att mäta hovförflyttningen användes accelerometrar. Lameness locator användes för att kontrollera asymmetri i rörelsemönstret. Det gick ej att påvisa någon signifikant skillnad i resultaten avseende duration av svävning- och understödsfas mellan olika huvudpositioner. Det kunde heller inte ses någon skillnad med eller utan ryttare med avseende på understödskvot. Det var få hästar med i denna studie och samtliga hästar uppvisade asymmetri i fler än en mätning med Lamness locator. Hastigheten påverkar rörelsemönstret och den skiljde sig något åt med och utan ryttare. Hästarna är också utsatta för olika typer av träning vilket resulterar i olika respons i rörelseapparaten. Denna studie kan användas för att utforma framtida studier på ett optimalt sätt då flera olika metoder testats.

Main title:Pilotstudie: Duration av belastningsoch svävningsfas i trav på volt jämfört med rakt spår med respektive utan ryttare samt med hästen i olika huvudpositioner
Authors:Månsson, Tove
Supervisor:Roepstorff, Lars and Egenvall, Agneta
Examiner:Rhodin, Marie
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry (until 231231)
Keywords:trav, hälta, hovförflyttning, ridning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16420
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16420
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal ecology
Animal structure
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Feb 2021 11:51
Metadata Last Modified:11 Feb 2021 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics