Home About Browse Search
Svenska


Simonsson, Ebba and Stenman, Elin, 2020. Digitaliseringens förändringsprocess : en fallstudie inom redovisningsbranschen. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Economics

[img] PDF
994kB

Abstract

Digitalization helps organizations to create new business opportunities despite this, it is not used to its full potential within the accounting industry. The purpose of this study has therefore been to understand the change process within the accounting industry when the industry is changed by digitalization. This is done by examining possible barriers/resistance and possibilities for change to happen.

To reach the purpose of the study, it is built upon a qualitative research method where semi-structured interviews have been conducted with two industry experts as well as three accountants from two different organizations. The theoretical framework consists of Van de ven and Pooles (1995) four perspective on change as a process as well as Legner, Eymann, Hess, Matt, Böhman, Drews, Mädche, Urbach and Ahlemann (2017) main areas for organizations to successfully implement digitalization. Morakanyane, Grace and O’Rielly (2017) systematic literature review has been used to describe the digital transformation. The study does not take sustainability into account and has chosen to only interview smaller organizations within the accounting industry.

The study found that there is an inertia within the accounting industry. The reason for this is mainly the management and owners unwillingness to change. Strong leadership is needed in order to move the employees in the direction pointing towards digitalization. There is no doubt that the industry is changing, and that consulting is going to be the accountants’ main role. The result of this study contributes to research by exemplifying how organizational inertia inhibits change within organizations.

,

Trots att de första datorerna introducerades under 1940-talet, används inte digitaliseringen till sin fulla potential inom redovisningsbranschen. Digitaliseringen hjälper organisationer att byta ut papper och penna, samt skapar nya möjligheter som att gå mer mot automatiserade processer. Syftet med studien har därför varit att förstå den förändringsprocess som uppstår inom redovisningsbranschen när branschen digitaliseras. Detta genom att undersöka möjliga barriärer/motstånd samt möjligheter för förändring.

För att uppnå studiens syfte bygger studien på en kvalitativ forskningsmetod, där semistrukturerade intervjuer skett med två branschexperter och tre auktoriserade redovisningskonsulter från två olika organisationer. Detta för att ge en bred bild av redovisningsbranschen och ta reda på vilka möjliga barriärer/motstånd samt möjligheter som kommer med digitalisering inom organisationer. De teorier som har använts i studien handlar om organisationsförändring och digitalisering. Organisationsförändring beskrivs främst utifrån Van de Ven och Poole (1995) fyra perspektiv på förändring som en process och fungerar som byggstenar, där betoning läggs på de olika mekanismerna som driver förändring inom organisationer. Teorier inom digitalisering som används är främst Legner, Eymann, Hess, Matt, Böhman, Drews, Mädche, Urbach och Ahlemann (2017) tre handlingsområden för företag som vill utvecklas till digitala verksamheter. Även Morakanyane, Grace och O’Rielly (2017) systematiska litteraturstudie som beskriver den digitala transformationen samt dess möjligheter utgör stor del av teorier inom digitalisering som används. Utifrån valda teorier har den insamlade empirin analyserats och resultat presenterats.

Studiens resultat indikerar att det finns en viss tröghet till att en organisation förändrar sig. Digitaliseringen må skapa möjligheter men det finns också motsättningar till att anamma nya system och metoder. Oviljan att förändra sig beror i många fall på redovisningsbyråernas ägare och de risker som förändring kan innebära för deras privata ekonomi. Även Sveriges ålderdomliga bokföringslag skapar svårigheter för de redovisningsbyråer som vill vara digitala och automatiserade. Den digitala utvecklingen inom branschen bidrar till att redovisningskonsulternas roll kommer att förändras och fokus kommer hamna på rådgivning. Detta då de hjälpande bokföringssystemen kommer att automatiseras. Branschen står helt klart inför en stor förändring men exakt hur mycket branschen kommer förändras och inom vilken tidsram återstår att se.

Main title:Digitaliseringens förändringsprocess
Subtitle:en fallstudie inom redovisningsbranschen
Authors:Simonsson, Ebba and Stenman, Elin
Supervisor:Jonsson, Josefina
Examiner:Hakelius, Karin
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för ekonomi
Volume/Sequential designation:1309
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK011 Business and Economics Sustainable Development , 180.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Economics
Keywords:organisationsteori, organisationsförändring, redovisning, digitalisering, tröghet, automatisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16157
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16157
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Economics and management
Language:Swedish
Deposited On:12 Oct 2020 08:32
Metadata Last Modified:13 Oct 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics