Home About Browse Search
Svenska


von Limburg-stirum Dörring, Viktoria, 2020. Hjortdjurs fodersök på hyggen. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hjortdjurs födoval är komplext och beroende av en mängd faktorer, exempelvis preferens, plats och säsong. I Sverige använder hjortdjuren hyggen för födosök, eftersom de håller stor mängd föda i förhållande till den uppvuxna skogen. Därför placerades viltkameror med rörelseutlösning på nyupptagna hyggen för att bestämma hur ofta arterna älg, rådjur, kronvilt och dovvilt besöker hyggen för födosök. Det undersöktes även fördelning av bete i fält- och buskskikt och val av växtarter, samt hur födovalen förändras med säsongen. Av alla observationer som gjordes betades det på ca 20% av bilderna. Rådjur betade mest i relation till sitt antal observationer och kronvilt betade minst. Hyggen besöktes mest under vinterhalvåret. Alla hjortdjur betade mer på vintern än sommaren, förutom dovvilt betade ungefär lika mycket sommar som vinter. Samtliga hjortdjur betade totalt >85% i fältskikt, utom älg som betade >85% i buskskikt. Slutligen vilken växtart som betades var svårt att avgöra på bilderna och resulterade i >84% obestämbart. Detta resultat kunde inte analyseras vidare.
Eftersom övervägande andel av observationer och betningsobservationer var under vinterhalvåret indikerar det att hjortdjuren är mer beroende av hyggen som foderkälla under vinterhalvåret, än sommarhalvåret. Älg betade mer i buskskikt än fältskikt vilket kan medföra risk att den skadar framtida produktionsträd. Övriga hjortdjur betade mer i fältskikt än buskskikt vilket medför risk att de hindrar rekrytering av lövträdsarter i barrplantager.

,

Foraging habits of deer are complex and depends on multiple factors, like preference, location and season of the year. In Sweden all deer species use forest plantations for their foraging, since these locations hold larger amounts of food compared to a mature forest. The aim of this paper is to gain greater understanding on how deer forage on forest plantations. Trail cameras were placed on forest plantations to study the deer species roe deer, red deer, fallow deer and moose. The cameras used motion detection to capture information about the deer species visit, the distribution of foraging on field-layer and bush-layer and choice of plant species, also how these habits vary with the seasons. Deer were browsing on app. 20% of all observations. Roe deer browsed the most in relation to its number and red deer browsed the least. The forest plantations were mostly visited during winter. All deer species browsed more during winter compared to summer, except fallow deer that browsed about the same amount winter and summer. All deer browsed in total >85% in field-layer, except moose that browsed >85% in bush-layer. Lastly it was hard to see the plant species choice on the pichtures, the majority of plant choice was indeterminable. This result could not further be analyzed.
The results indicated that deer might be more dependent on forest plantations for foraging during winter, compared to summer. Moose browsed more in bush-layer, than field-layer, and therefor might damage the future trees of economic value. All other deer browsed more in field-layer which can hinder recruitment of deciduous tree species into the conifer plantations.

Main title:Hjortdjurs fodersök på hyggen
Authors:von Limburg-stirum Dörring, Viktoria
Supervisor:Widemo, Fredrik
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:27
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:älg, Alces alces, kronvilt, Cervus elaphus, dovvilt, Dama dama, rådjur, Capreolus capreolus, betning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16807
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16807
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2021 06:36
Metadata Last Modified:19 Jun 2021 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics