Home About Browse Search
Svenska


Stopek, Olivia Margareta, 2020. När vattnet tryter : en studie om landsbygdens medborgares rättigheter och skyldigheter i förhållande till vattenförsörjning. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img] PDF
272kB

Abstract

Denna uppsats studerar tätorten Järlåsa, belägen två mil väster om Uppsala. En ort med en bristfällig vattenförsörjning. Studien ämnar redovisa vilka rättigheter och skyldigheter som växer fram i förhållande till; Vilken mängd vatten har man rätt till? Vem är skyldig att tillgodose vattnet? I studien går det även att konstatera att som konsekvens av den otillräckliga vattenresursen växer det fram en diskussion om huruvida och i vilken utsträckning orten har rätt till att utvecklas och expandera. Som övergripande analytiskt förhållningssätt diskuterats all empiri utifrån tidigare forskning om medborgarskapet och landsbygdens organisering. I uppsatsen konstaterats även att det finns en övergripande samhällstrend som går mot att i större grad förskjuta ansvar från stat till medborgare. Vad kan det få för konsekvens i ett förändrat klimat med en bristande vattenresurs?

,

The following study focuses on the small town Järlåsa, situated twenty kilometers west of the city of Uppsala. Järlåsa is a community with a scarce water supply. The study aims to present what kind of rights and obligations are formulated in accordance to the questions; What quantity of water do you have right to? Whose obligation is it to supply the water? And as a consequence of the insufficient water supply the question emerges of what right Järlåsa has to expand and develop? The overarching theoretical approach to the study is a citizenship discussion based on rural communities’ organization. The study confirms that there is a social trend of shifting responsibilities from government to civil society. And problematizes what consequence this can have on the rural citizens with a changing climate and with a scarce water resource.

Main title:När vattnet tryter
Subtitle:en studie om landsbygdens medborgares rättigheter och skyldigheter i förhållande till vattenförsörjning
Authors:Stopek, Olivia Margareta
Supervisor:Cras, Patrik
Examiner:Hansen, Kjell
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:vattenbrist, vattenhantering, rättigheter, skyldigheter, medborgarskap
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500123
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500123
Subjects:Agricultural economics and policies
Water resources and management
Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Aug 2020 07:44
Metadata Last Modified:04 Aug 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics

Downloads
Hits