Home About Browse Search
Svenska


Fritzson, Jesper, 2020. Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax : grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Ecology

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Växtparasitära nematoder börjar bli ett allt större problem världen över där de orsakar stora ekonomiska skador. Bekämpningen av dessa blir svårare allt eftersom kemiska bekämpningsmedel mot nematoder mer och mer globalt förbjuds på grund av dess toxiska påverkan på bland annat applicerande lantbrukare samt ekosystem runtom och i nematodinfekterade fält. Med sin stora värdväxtkrets räknas rotgallnematoder, Meloidogyne spp., till ett av de nematodsläktena som orsakar störst skada på jordbruksgrödor. Angrepp från rotgallnematoder visar sig oftast i form av gallerbildning på värdväxternas rötter som ofta gör den angripna grödan osäljbar eller ger en minskad skörd. I Sverige är det främst M. hapla, M chitwoodi och M. fallax som orsakar stor ekonomisk skada, varav M. chitwoodi och M. fallax räknas som karantänskadegörare och därför medför en striktare bekämpning. Svartträda används ofta som effektivast metod vid bekämpning men medför en stor ekonomisk påfrestning för den drabbade lantbrukaren. Andra bekämpningsstrategier som odling av nematodresistenta och/eller sanerande grödor där det fortfarande finns fördelar att ta till vara på som gröngödsling, strukturförbättring av marken eller helt enkelt att få ut en skörd är eftertraktat. Bland annat har det gjorts studier som visar att sorter av tagetes, sudangräs samt oljerättika har en nematodsanerande effekt på infekterade fält där egenskaper som naturlig resistens och utsöndring av allelopatiska föreningar är avgörande för minskade rotgallnematodpopulationer i fält. En brist på rotgallnematodresistenta grödor, främst på den europeiska marknaden, utgör idag ett problem och det krävs en större produktion/förädling av dessa grödor för ett framtida, möjligt, större behov. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka alternativa bekämpningsstrategier till svartträda.

,

Plant parasitic nematodes are becoming a greater problem worldwide due to the major economic damage they are causing. Management of nematodes is getting harder due to banning of nematicides which are toxic towards famers and ecosystems around and in nematode infected fields. Due to their large host range, root-knot nematodes, Meloidogyne spp,. Are considered as one of the most damaging genus of nematodes in agriculture. Root-knot nematode infection is characterized by the galling of host plants roots, which often affect the crop by reduced yield or as an unsaleable harvest. In Sweden M. hapla, M chitwoodi and M. fallax are the most important species economically. Meloidogyne fallax and M. chitwoodi are on the quarantine plant pests list in the EU and when found in fields their management need to follow strict regulations. Black fallow is one of the most efficient management strategies against the root-knot nematodes but does also result in major economic losses for the affected farmer. Alternative control strategies such as cultivation of resistant and/or nematode suppressive crops is sought after. For instance, studies have shown that cultivars of marigolds, sudangrass and oilseed radish have a nematode suppressive effect with properties such as natural resistance and exudation of allelopathic compounds which are crucial for suppression of nematodes in field. A lack of nematode resistant crops on the European market is problematic and a greater breeding/production is needed for a possibly bigger future need. This study will explore alternative options to black fallow as a control.

Main title:Bekämpning av rotgallnematodarterna Meloidogyne hapla, M. chitwoodi och M. fallax
Subtitle:grödors naturliga resistens som alternativ till svartträda?
Authors:Fritzson, Jesper
Supervisor:Viketoft, Maria
Examiner:Taylor, Astrid
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Ecology
Keywords:rotgallnematoder, naturlig resistens, fånggröda, bekämpning, oljerättika, tagetes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16033
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16033
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Plant ecology
Pests of plants
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2020 08:36
Metadata Last Modified:17 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics