Home About Browse Search
Svenska


Nykvist, Pontus and Wahlberg, Elias, 2020. Lodjurets påverkan på skogshöns : en studie om lodjurs indirekta påverkan på skogshöns genom rödräv. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Lodjursstammen i Sverige har gått från att i princip vara helt utrotad 1920, till en livskraftig population nu 100 år senare. Att toppredatorer har en betydande roll i ekosystem och näringskedjor har bevisats flertalet gånger i olika studier. I denna rapport undersöks det ifall det finns ett indirekt positivt samband mellan lodjur och skogshöns. Detta undersöks med avseende på att lodjur dödar rödräv som står för en stor del av bortgången i skogshönspopulationer. De data som används för skogshöns och rödräv kommer från jägareförbundets viltdata.se och är den avskjutningsdata som finns för Västerbottens län. Datat över lodjur kommer från Västerbottens länsstyrelse där de sammanställt alla lodjursföryngringar som finns i länet. Datan för de olika arterna jämförs mot varandra med hjälp av beräkningar av korrelationskoefficienten samt linjär regression.
Utifrån det tillgängliga datamaterialet gavs följande korrelationsvärden och R2-värden (för linjära samband): mellan lodjur och rödräv -0,11 respektive 1,8 % R2, rödräv och skogshöns -0,78 respektive 62 % R2 och lodjur och skogshöns 0,55 respektive 29 % R2. Resultatet visar att det finns ett positivt samband mellan skogshöns och lodjur samt ett negativt samband mellan skogshöns och rödräv. Det går dock inte att påvisa något statistiskt samband mellan lodjur och rödräv utifrån det nyttjade datamaterialet. Detta medför att det är svårt att avgöra ifall lodjur har en positiv inverkan på skogshönsen då rävstammen troligtvis regleras av något annat än lo.

,

The lynx population in Sweden has increased to stable levels since 1920 when it almost went extinct. The importance of apex predators is widely known and has been proven to play an important role in both food chains and ecosystems. This report investigates if lynx have an indirect positive effect on forest grouse, in consideration of lynx predation on red fox and predation of red foxes on forest grouse. The Swedish hunting association (Jägareförbundet) provides the data that are used which covers all felled prey of forest grouse and red fox due to hunting in Västerbotten County in Sweden. The data for lynx are inventoried by the county administrative board (Länsstyrelsen) and is supposed to cover the whole county of Västerbotten.
The given data sets were compared against each other with correlation coefficient and linear regression (R2-values). When comparing lynx and red fox the result is a correlation coefficient of -0,11 and R2 = 1,8 %. The same comparison with red fox and forest grouse, as well as lynx and forest grouse, results in correlation coefficients of -0,78 and 0,55 respectively R2-values of 62 % and 29 %. These results indicate that there exists a positive connection between lynx and forest grouse, as well as a negative connection between forest grouse and red fox. However, with the given data it is not possible to make any statistical conclusions concerning the connection between lynx and red fox. It is therefore uncertain whether lynx have any positive effect on forest grouse since there is some other factor that regulates the fox population.

Main title:Lodjurets påverkan på skogshöns
Subtitle:en studie om lodjurs indirekta påverkan på skogshöns genom rödräv
Authors:Nykvist, Pontus and Wahlberg, Elias
Supervisor:Löfroth, Therese and Hofmeester, Tim
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:24
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:predation, kaskadeffekter, predator-byten interaktioner
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16771
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16771
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:15 Jun 2021 07:57
Metadata Last Modified:16 Jun 2021 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics