Home About Browse Search
Svenska


Strömvall, Cecilia and Holmström, Lisa, 2020. Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder : stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
584kB

Abstract

Inkalvningsålder är ett ganska omtvistat ämne där åsikterna ofta skiljer sig åt. Det finns ekonomiska aspekter, men också olika förutsättningar ute på olika gårdar som kan vara nästintill omöjliga att ta hänsyn till vid ekonomiska beräkningar. Svenska mjölkbesättningar har idag en inkalvningsålder på 27,3 i snitt. Enligt litteraturen har forskare kommit fram till att inkalvningsåldern för kvigor till mjölkproduktion bör vara runt 24 månader av ekonomiska skäl. Svenska besättningar har en högre inkalvningsålder trots att det länge varit allmän känt vad forskningen säger och detta har redovisats både i litteratur och i branschens fackpress. Det verkar dock vara ont om försök genomförda i Sverige under svenska förutsättningar med hänsyn taget till exempel beteskrav.
Syftet med arbetet är att ta reda på hur verksamma mjölkföretagare resonerar kring valet av inkalvningsålder. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes för att ta reda på mjölkföretagens inställning och tankar kring inkalvningsåldern i den egna besättningen. Genom en enkätundersökning har vi låtit flera mjölkföretagare och anställda ge sin syn på inkalvningsålder utan att ta någon hänsyn till vilken inkalvningsålder de själva strävar efter på sin gård.
Resultatet av undersökningen visar att mjölkföretagare i hög grad använder sig av sin egen erfarenhet och anpassar rekommendationer efter den egna produktionens förutsättningar. Vår studie visar också att mjölkföretagare generellt inte upplever att de har problem till följd av att de har något högre inkalvningsålder än vad som rekommenderas.

,

The age at first calving is a discussed subject where opinions of science and farmers often are divided. There is an economic aspect on rearing cost of replacement heifers. The economic aspect differs from farm to farm, depending on the individual assets on the farms which are hard to measure on a general basis. The average Swedish dairy herds have today an age at first calving of 27,3 months of age, which are higher than the age recommended by science and advisors. According to the literature in the subject the optimal economical age at first calving is around 24 months of age. Even if Swedish farmer have been aware of what the theoretical says the average age at first calving haven't changed substantially. We haven't been able to find any studies investigating optimal age of first calving that takes Swedish conditions in account.
The purpose of the thesis is to find out the arguments Swedish farms have in the decision-making of which age at first calving that is suitable in their production. A quantitative survey has been made to get to know the dairy farmers motivation and thoughts about the heifers age at first calving in their own herd. Through the survey we have let dairy farmers and the staff at dairy farms answer questions about calving at first age without taking any regards to which age their goal is.
The result has shown that dairy farmers often use their own experience in the choice and adapt recommendations due to their own productions basis. It also shows that dairy farmers generally not experiencing any problems due to the higher age at first calving than the recommendations say.

Main title:Mjölkföretagares inställning och tankar om inkalvningsålder
Subtitle:stämmer den teoretiska rekommendationen med praktiken?
Authors:Strömvall, Cecilia and Holmström, Lisa
Supervisor:Höckert, Jenny
Examiner:Hunter, Erik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:inkalvningsålder, lantbruksrådgivning, rekryteringsstrategi, mjölkproduktion, produktionsbeslut, Age at first calving, dairy farm, decisions about production, advisers, replacement heifer strategy
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16190
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16190
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:15 Oct 2020 06:49
Metadata Last Modified:16 Oct 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics