Home About Browse Search
Svenska


Webjörn, Zara, 2020. Separation mellan mjölkko och kalv : begränsad digivning som alternativ. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Livsmedel av komjölk är mycket vanliga i Sverige. För att producera mjölken till produkterna behöver
man mjölkkor som blir dräktiga och föder kalvar. I Sverige använder mjölkproducenter sig generellt av
det traditionella västerländska sättet att hålla mjölkkor och föda upp kalvar, vilket innebär att ko och
kalv separeras strax efter födseln och att kalvarna föds upp för sig. I tropiska länder, där de generellt
har Zebukor, använder de sig istället av en metod som kallas för begränsad digivning, som innebär att
kalven får dia kon i samband med mjölkningen.

I flera studier gjorda på västerländska kor samt Zebukor har det observerats positiva effekter på både
ko och kalv till följd av begränsad digivning. Till exempel ses en ökad viktuppgång hos kalvar som
fått dia på detta sätt, kvigor får en ökad mjölkproduktion vid första laktationen samt kvigor och kor
blir lättare dräktiga. Förutom detta uppvisar kalvar även minskad frekvens av missriktade sug- och
slickbeteenden och de blir inte lika sjuka i till exempel diarré.

Studier visar dock att om kalven och kon får spendera mer tid tillsammans innebär det en mer
stressande separation när det är dags för avvänjning. Detta skulle man dock kunna undvika genom en
stegvis avvänjning.

Slutsatsen blir att begränsad digivning verkar ha många fördelar och skulle kunna vara ett alternativ till
dagens artificiella digivning. Det behövs dock mer studier i ämnet för att helt förstå de mekanismer
som ger upphov till de effekter som observeras vid begränsad digivning, för att i sin tur verkligen
förstå vad en tidig separation och artificiell digivning får för långsiktiga konsekvenser på djur i
mjölkproduktion.

,

Dairy products are very common as food in Sweden. In order to produce the milk for these products,
you need dairy cows that become pregnant and give birth to calves. In Sweden, dairy farmers generally
use the traditional Western way of keeping dairy cows and rearing calves, which means that cows and
calves are separated shortly after birth. In tropical countries, where they generally have Zebu cows,
they instead use a method called restricted suckling, which means that the calf is allowed to suckle the
cow in connection to milking.

In several studies done on Western cows and Zebu cows, positive effects on both cows and calves
have been observed as a result of restricted suckling. For example, an increased weight gain is seen in
calves that have been raised with restricted suckling, heifers get an increased milk production at the
first lactation and heifers and cows got pregnant more easily. In addition to this, calves also exhibit
reduced frequency of misdirected sucking- and licking behavior and they do not become as ill in
diarrhea, for example.

However, studies show that if the calf and the cow are allowed to spend more time together, it means a
more stressful separation. However, this could be avoided by a gradual weaning.

The conclusion is that restricted suckling seems to have many advantages and could be an alternative
to today’s artificial suckling. However, more studies in the subject are needed to fully understand the
mechanisms that give rise to the effects observed during restricted suckling, in order to truly
understand what early separation and artificial suckling have for long-term consequences on animals in
milk production.

Main title:Separation mellan mjölkko och kalv
Subtitle:begränsad digivning som alternativ
Authors:Webjörn, Zara
Supervisor:Jung, Jens
Examiner:Söderqvist, Karin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:begränsad digivning, artificiell digivning, mjölkproduktion, Bos taurus, ko, kalv
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16100
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16100
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal ecology
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2020 10:58
Metadata Last Modified:17 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics