Home About Browse Search
Svenska


Skutnabb, Tamara, 2020. Vanligaste diagnoserna hos svenska travhästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Equine Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Due to a successful breeding process the fastest trotters will within 50 years run at the speed of 1.09 from volt start. Harness racing is a popular sport and a big industry in Sweden with 850 different racing events and 903 million SEK in purse money annually. Consequently, owners and trainers of racehorses want to see their protegees race. The most common cause for a harness racing horse to either end their career or require convalescence are various kinds of injuries which require veterinary assistance.
Animal welfare is an important issue to the Swedish Trotting Association. The association wished to obtain knowledge of common injuries in Swedish harness racing horses in order to continue to develop their contribution to the animal welfare.
The aim of this study was to find out which injuries are most common in Swedish harness racing horses. Earlier international studies have shown the most common injuries to be those of carpal and fetlock joint lameness.
The material used in this study was collected of equine patient records from six different veterinary clinics in various locations in Sweden. It contained a total of 8 742 diagnosis from the years 2016 to 2018. The information gathered of each equine patient are the type of diagnose, age, gender, race and trainer status. The differences between the results were measured by a p-value. The result was significant at p-value <0,05. The result was very significant at p-value <0,001 and tendencies to be significant at p-value <0,07.
The result of the study showed that carpal and fetlock joint lameness were the most common injuries among harness racing horses also in Sweden. It also showed that stifle joint lameness and problems related to the mouth were frequent. When comparing trainer status, age and race of the equine patient there were differences to be seen in the injury picture.
As conclusion injuries among harness racing horses are common. Among the main factors are that all racehorses are trained and raced in a relatively the same manner and under similar conditions, therefore their injuries are also the same. Furthermore, the racing horse has in most cases evolved largely in a very short time hence knowledge and science have not developed at the same pace.

,

Enligt beräkningar gjort 1998 kommer de snabbaste travhästarna om 50 år att trava 1.09 i kilometertid från voltstart tack vare avelns framsteg. Travsport är en stor sport i Sverige där man anordnar 850 tävlingsdagar samt delar ut 903 miljoner kronor i prispengar per år. På grund av detta vill hästägare- och tränare vara med och tävla i travlopp med sina hästar. Vanligaste orsaken för en travhäst att avbryta karriären eller ställas på vila är olika slags skador.
Ett gott djurskydd är viktigt för Svensk Travsport och de vill veta mera om vanligaste skador hos svenska travhästar och fortsätta utveckla djurskyddet inom travsporten.
Studiens syfte var att ta reda på vanligaste skador bland travhästar i Sverige. Tidigare studier utomlands har visat att vanligaste skador bland travhästar är karpal- och kotleds relaterade problem.
Materialet som användes i studien är insamlat från sex olika klinikers journaldata runt Sverige. Materialet innehöll 8 752 diagnoser från åren 2016 till 2018. Materialet innehöll information om hästens diagnos, ålder, kön, ras och tränarstatus. Skillnaderna mellan resultaten mättes med ett p-värde. Resultaten var signifikant vid p-värde <0,05. Resultaten var ***signifikant vid p-värde <0,001 och tenderade att vara signifikant vid p-värde <0,07.
Studiens resultat visade att karpal- och kotledsrelaterade problem var de mest vanliga skadorna även bland svenska travhästar. Resultaten visade även att problem relaterade till knäleden och munhålan var även vanliga. I resultaten kunde det även ses skillnader i skadebilden vid jämförelse med tränarstatus, ålder och ras.
Slutsatsen är att skador bland travhästar är vanliga. Det beror på fler olika faktorer. Huvudsakliga faktorn är att alla travhästar tränas och tävlas på relativt samma sätt som orsakar liknande skador på hästarna. Travhästen har utvecklats mycket på kort tid vilket innebär att kunskap inte har hunnit utvecklas eller spridas i tillräcklig takt.

Main title:Vanligaste diagnoserna hos svenska travhästar
Authors:Skutnabb, Tamara
Supervisor:Hedenström, Ulf and Connysson, Malin
Examiner:Riihimäki, Miia
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K112
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Equine Studies
Keywords:karpalled, kotled, tränarstatus, ålder, skador, sjukdom, trotter, carpal, fetlock, trainer, status, age, injuries, diseases
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15659
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15659
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 08:46
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page