Home About Browse Search
Svenska


Fager Bohlin, Lisa and Boumadi, Mirjam, 2020. Samband mellan linjär beskrivning av gångartsegenskaper och senare tävlingsprestation i dressyr hos svenska varmblodiga hästar. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)

[img]
Preview
PDF
551kB

Abstract

The equestrian sport is mostly dominated by warmblood horses when it comes to dressage, jumping and eventing. Breeding organizations are actively working to produce horses with traits that match the needs of equestrian top sport. Being internationally competitive in dressage is part of the Swedish Warmblood Association (SWB) breeding goal. According to previous studies, there are clear genetic relationships between gait traits scored at young horse tests and dressage performance later in life. There are, however, no studies on which qualities of individual gait traits that are important for the Swedish dressage horse. The aim of this study was to investigate which linearly described gait characteristics at young horse tests that are related to later competition performance in dressage.
The data in this study consisted of 903 SWB-horses who completed their three-year-old test in 2014 and a follow-up of their competition results in dressage until October 2019, when the horses were eight years old. In the assessment protocol, a total of 15 characteristics that were linked to the three gaits walk, trot and canter were studied. The linear description in the assessment protocol were translated from A-I to 1-9. The horses were divided into two different groups based on if they had competition results in dressage or not and if they had competed with placement in easy class or intermediate class. Quantitative methods were used for descriptive statistics and significance tests in Windows Excel.
The results showed highly significant differences (***) between horses that had competition results and horses that did not have competition results, and between horses with placement in easy class compared to horses with placement in intermediate class.
According to our study, the most important gait characteristics of the young dressage horse which later in life are expected to perform in dressage is a large, elastic and active step, with active hind legs well under the body in the gait trot. Elastic trot with shoulder free foreleg activity in trot has proven to be extra important. The results of this study can be used both for riders who are looking for a future competition horse in dressage and for breeders who breed the next generation of dressage horses.

,

Samband mellan linjärt beskrivna gångarter bedömda på unghästtest och prestation i dressyr har sedan tidigare påvisats i flertalet olika studier. Vilka enskilda gångartsegenskaper som har störst betydelse för en SWB-hästs framtida karriär på tävlingsbanan i dressyr har ännu inte undersökts. Vetskapen om betydelsefulla egenskaper i gångarterna skulle kunna bidra till ökade framsteg inom avel och dressyrsport för SWB-hästen.
I studien användes material från hästar som genomfört treårstest år 2014 och en uppföljning av deras tävlingsresultat till och med den 6 oktober 2019 då hästarna var åtta år gamla. Antalet hästar i studien var 903 stycken. Hästarnas linjära egenskaper beskrivna vid treårstest samt tävlingsresultat i lätt -och medelsvår klass studerades och jämfördes. De linjära egenskaperna jämfördes mellan hästar som tävlat dressyr och hästar som inte tävlat dressyr. De linjära egenskaperna jämfördes också mellan tävlande hästar som hade placering i högst lätt klass och hästar med placering i medelsvår klass.
Resultatet visade att det fanns betydande skillnader mellan de hästar som tävlat och inte tävlat. Det fanns även tydliga skillnader mellan hästar som placerat sig i högst lätt klass och hästar som placerat sig i medelsvår klass. Det framkom att de viktigaste egenskaperna i gångarterna hos den unga dressyrhästen som senare i livet förväntas prestera i dressyr är ett stort, elastiskt och aktivt steg, med väl undersatta och aktiva bakben i gångarten trav. En elastisk trav med bogfri frambensaktivitet har visat sig vara extra viktig. Studiens resultat kan komma till användning för både ryttare som söker en framtida tävlingshäst i dressyr och för uppfödare som föder upp nästa generations dressyrhästar.
Det hade varit intressant med framtida utveckling av studien genom att studera fler årgångar och göra en uppföljning av deras tävlingsresultat i dressyr längre upp i åldrarna. Detta för att undersöka eventuella trender för vilka egenskaper som är utmärkande för den äldre dressyrhästens tävlingskarriär och för hästar som tävlar svår klass dressyr. Med information om vilka de viktigaste egenskaperna för den framtida dressyrhästen är kan uppfödare prioritera och bedriva ett målinriktat avelsarbete. Informationen är också betydelsefull för ryttare som söker framtida dressyrhästar.

Main title:Samband mellan linjär beskrivning av gångartsegenskaper och senare tävlingsprestation i dressyr hos svenska varmblodiga hästar
Authors:Fager Bohlin, Lisa and Boumadi, Mirjam
Supervisor:Viklund, Åsa
Examiner:Eriksson, Susanne
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K103
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics (until 231231)
Keywords:häst, dressyr, tävling, tävlingsresultat, treårstest, gångarter, SWB
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15612
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15612
Language:Swedish
Deposited On:17 Jun 2020 08:30
Metadata Last Modified:18 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics