Home About Browse Search
Svenska


Blomqvist, Tor, 2020. Challenges in food system development for deep space missions. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Department of Molecular Sciences

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

With a reinvigoration of space travel, space agencies around the world collaborate to land the first woman and the next man on the moon by 2024, establish a moonbase with a constant human lunar presence by 2028 and bring humans to Mars by 2030. Even though we may have the technology to bring humans to Mars, we do not have the required food systems and the food technology to sustain them. A mission to Mars will last for approximately 3 years and will be the first time humans traverse into deep space which will introduce a plethora of new challenges. First, food developers need to ensure that food sustains a 5 year shelf life in ambient temperature that can withstand the extreme environments of space such as elevated levels of radiation. Second, food developers need to consider that food serves as a countermeasure to many of the challenges of deep space missions. Nutrition plays a critical role as a countermeasure for environmental stressors such as microgravity and elevated levels of radiation which will severely affect both shelf life as well as astronauts' health. Conversely, these environmental stressors also affect nutrient stability and bioavailability. Third, food developers should not overlook the psychological aspects of food that we may take for granted in everyday life and how food may work as a countermeasure to the many psychological challenges that come with living in a confined space far away from earth, deprived of other sensorial stimulation. Furthermore, without organoleptic appeal, there is a risk that food remains uneaten, deeming the food worthless. This will result in astronauts suffering from both malnutrition and sensorial deprivation which can have a snowball effect leading to severe physiological and psychological problems. Food developers need to take all of the factors mentioned above into account, and it may be imperative with interdisciplinary studies between the areas highlighted in this review in order to achieve proper food systems for future deep space missions.

,

För närvarande pågår ett omfattande internationellt samarbete för att upprätta en månbas med en konstant mänsklig närvaro år 2028 för att sedan landa människor på Mars år 2030. Rymdforskning har hittills främst haft som fokus att utveckla den teknik som är nödvändig för att ta människor till Mars. Andra områden såsom livsmedelsteknologi och livsmedelssystem i rymden har dessvärre hamnat på efterkälken. Det första uppdraget till Mars och den yttre rymden beräknas vara i ungefär tre år och livsmedelsforskningen står idag inför en mängd nya utmaningar som måste lösas innan detta uppdrag kan möjliggöras. Livsmedelsforskare måste bland annat kunna säkerställa att maten kommer att ha 5 års hållbarhet i rumstemperatur och därtill kan uthärda de extrema miljöerna i rymden, såsom höga nivåer av radioaktiv strålning. Mikrogravitation och förhöjda strålningsnivåer kan också komma att påverka matens hållbarhet och astronauternas hälsa. De extrema påfrestningarna som rymdmiljön utsätter den mänskliga kroppen och psyket för måste därför övervägas noggrant och här kan näring kan komma att spela en avgörande roll som motåtgärd. Utanför Jordens gravitationsnät kommer biotillgängligheten att minska och stabiliteten hos näringsämnen kommer att undermineras, vilket leder till att människans näringsupptag kommer att påverkas negativt. En annan aspekt som tidigare har varit förbisedd inom rymdforskningen är matens betydelse för den psykologiska hälsan; maten kan komma att vara astronauternas enda motåtgärd för att klara livet i ett trångt utrymme långt ifrån jorden eftersom bristen på sensorisk stimulans är påtagande under resor till yttre rymden. Om maten saknar organoleptisk tillfredsställande egenskaper är risken därtill stor att den inte förtärs och astronauterna kan sålunda riskera att bli undernärda, vilket i sin tur kan leda till allvarliga fysiologiska och psykologiska problem. I utvecklingen av rymdmat bör livsmedelsforskare därför ta hänsyn till samtliga av de ovannämnda faktorerna. Denna uppsats belyser även vikten av fler tvärvetenskapliga initiativ för att kunna utveckla lämpliga livsmedelssystem för framtida uppdrag till den yttre rymden.

Main title:Challenges in food system development for deep space missions
Authors:Blomqvist, Tor
Supervisor:Johansson, Monika
Examiner:Sampels, Sabine
Series:Molecular Sciences
Volume/Sequential designation:2020:22
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY010 Agronomprogrammet - livsmedel, för antagna fr.o.m. 2016 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Department of Molecular Sciences
Keywords:space food, deep space, microgravity, Mars, space food systems, bioregenerative food systems, food processing
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16278
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16278
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Food science and technology
Language:English
Deposited On:19 Nov 2020 11:07
Metadata Last Modified:20 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics