Home About Browse Search
Svenska


Yaghoubi, Rahimeh, 2020. En laboratoriestudie av fungicidtolerans hos Phytophthora infestans. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology

[img]
Preview
PDF
922kB

Abstract

En av de allvarligaste patogenerna som angriper potatis är Phytophthora infestans, som orsakar potatisbladmögel (angrepp på blasten) och brunröta (angrepp på knölarna). Olika fungicider används för att förhindra och minska angrepp av P. infestans. En intensiv användning av fungicider ger risk för uppkomst av fungicidresistens. I tidigare studie visade isolat av P. infestans som utsattes för höga koncentrationer av mefenoxam, tappade sin känslighet för denna fungicid. Syftet med arbete som presenteras här var att undersöka om enstaka isolat (individer) av P. infestans kan ”tränas” till att utveckla tolerans mot en fungicid, i detta fall cyazofamid. Undersökningen genomfördes som laboratorieförsök där isolat från led med olika fungicidbehandling i fält tränades genom odling på agar innehållande en låg koncentration av fungiciden. Därefter bestämdes de individuella isolatens fungicidkänslighet genom att bestämning av deras tillväxt vid odling på agarplattor som innehöll olika doser fungicid. Resultaten från fungicidbehandlingar i denna studie visade att fältbehandling och träning inte påverkade isolatens genomsnittliga tillväxt. Vissa enstaka isolat visade dock en effekt av träningen genom en förändring i fungicidkänslighet, något som skulle kunna påverka möjligheterna att bekämpa potatisbladmögel i fält.

,

One of the most serious pathogens that attack potato is Phytophthora infestans, which causes late blight. Different fungicides are used to prevent and reduce infection and spread of P. infestans. Intensive use of fungicides poses a risk of fungicide resistance development. An earlier study has shown that isolates of P. infestans exposed to high concentration of fungicide (mefenoxam) lost their sensitivity to this fungicide. The purpose of the work presented here was to investigate whether individual isolates (individuals) of P. infestans can be “trained” to develop tolerance to a fungicide, in this case cyazofamid. The study was conducted as a laboratory experiment in which isolates from field plot treated with different fungicide spraying programs were trained by growing them on agar with a low concentration of fungicide. After this, the fungicide sensitivity of the individual isolates was determined by measuring their growth rate on agar plates containing varying doses of fungicide. The results of fungicide treatments in this study showed that the field treatments and training of isolates (first treatment) did not affect the average growth of the isolates. However, some individual isolates did show a change in their sensitivity to the fungicide due to the training. This can have an effect on the possibility to control potato late blight in the field.

Main title:En laboratoriestudie av fungicidtolerans hos Phytophthora infestans
Authors:Yaghoubi, Rahimeh
Supervisor:Andersson, Björn
Examiner:Friberg, Hanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Forest Mycology and Plant Pathology
Keywords:potatisbladmögel, Phytophthora infestans, fungicidtolerans, Ranman Top, potato late blight, fungicide tolerance
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15461
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15461
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Crop husbandry
Plant diseases
Language:Swedish
Deposited On:06 Apr 2020 05:56
Metadata Last Modified:07 Apr 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics