Home About Browse Search
Svenska


Seidenstädt, Julia, 2020. Odlingssystemfrågor i relation till klimat : en jämförande fallstudie av växthusavgång från en konventionellt brukad gård och en biodynamiskt brukad gård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Förutom utsläpp av koldioxid från fossila källor innebär jordbruksproduktion utsläpp av stora mängder av klimatgaserna dikväveoxid och metan. Genom beräkningar av utsläppen i form av koldioxidekvivalenter på systemnivå har här jämförelser gjorts mellan två till driftsinriktning, när det gäller förhållande mellan djurhållning och växtodling, sett likartade gårdar. Samma beräkningsmetoder har använts som i Hushållningssällskapets projekt ”Jordbrukets klimatpåverkan”, det så kallade JOKERprojektet, genomfört 2009. Västraby gård är en konventionellt brukad mjölkgård i Skåne med relativt omfattande odling som använts som gårdsexempel i JOKER-projektet och som i detta kandidatarbete jämförts med Nibble gård som är en biodynamiskt brukad gård utanför Stockholm som också har både mjölkproduktion och odling för avsalu. Resultaten visar på lägre utsläpp av klimatgaser per ha på Nibble gård. Detta gäller framför allt för dikväveoxid, men även för koldioxid från användning av fossil energi vid produktion av insatsvaror samt nitratnivåer i marken som i sin tur påverkar omvandlingen till dikväveoxid. De främsta orsakerna till skillnad mellan dessa gårdar är användandet av mineralgödsel samt inköpta fodermedel. På Nibble gård använder man inte mineralgödsel, kemiska bekämpningsmedel eller lika stora mängder koncentrat vid utfodring av korna som på den konventionellt brukade gården Västraby. För Nibble gård ingick två år, ett år med torka (2018) och ett utan (2017) i den jämförande studien utan några väldigt stora skillnader i utsläppsnivåerna mellan dessa år. Det var lägre utsläpp 2018 från animalieproduktionen på grund av en minskad mängd boskap. Det kompenserade till stor del klimatpåverkan för foderinköpen detta år. Man kan vid beräkningar av detta slag, med gårdar som hela system, se att en minskad användning av mineralgödsel och fossila energislag samt med ökad självförsörjning och framför allt ett minskat djurantal kan klimatbelastningarna bli betydligt lägre, om man räknar per hektar. När man sedan beräknar klimatpåverkan per mängd producerad produkt blir sammanlagt skillnaderna mindre.

Main title:Odlingssystemfrågor i relation till klimat
Subtitle:en jämförande fallstudie av växthusavgång från en konventionellt brukad gård och en biodynamiskt brukad gård
Authors:Seidenstädt, Julia
Supervisor:Persson, Paula and Granstedt, Artur
Examiner:Karlsson, Ida
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:Other
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:biodynamiskt jordbruk, klimat
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16047
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16047
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural research
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2020 08:45
Metadata Last Modified:18 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page