Home About Browse Search
Svenska


Owen, Molly, 2020. Mulmholkar som livsutrymmen i en fragmenterad värld : en studie kring hur landskapsarkitekter kan arbeta med habitatfläckar i ett urbant landskap. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Vedlevande organismer hotas idag av den habitatfragmentering som skett till följd av förändrad markanvändning. Landskapsarkitekter spelar en viktig roll när det gäller att återskapa habitat. Ett sätt att på artificiell väg skapa habitat för vedlevande organismer kan vara med hjälp av mulmholkar. Den här studien har utforskat hur landskapsarkitekter kan använda sig av mulmholkar vid gestaltning av ett offentligt rum. För att komma fram till lösningar har gestaltning använts som metod. Under gestaltningen var utgångspunkten en trestegsprocess baserad på designmodellen "The Choice Model of Design" från A primer on environmental decision making: An integrative quantitative approach samt teorier inom landskapsarkitektur och ekologi. Gestaltningsförslagen visade på hur mulmholkar kan fungera som habitatfläckar i en urban miljö på ett universitetsområde i Linköping. Mulmholkar fick ytterligare rumsliga funktioner genom att användas som riktningsförstärkare, kanter och fokuspunkter. Dessutom visade sig mulmholkar ha potential i utbildningssynpunkt. Genom att placeras i ett offentligt rum kan mulmholkar föra människor närmare vedlevande organismer och därmed öka intresset för bevarandet av dessa arter och biologisk mångfald i stort.

,

Saproxylic species are today threatened by the fragmentation of habitats as a result of the change in land use. Landscape architects play a vital role in reproducing habitats. One way of creating artificial habitats for saproxylics is by using mulch boxes. The aim of this study has been to explore how landscape architects can use mulch boxes in the design of urban environments. The design process, which has been the main method in this study, was based on three steps taken from the design model "The Choice Model of Design" from A primer on environmental decision making: An integrative quantitative approach. In addition to this design model, theories within landscape architecture and ecology where used. The result of the design process showed how mulch boxes can be placed to serve as stepping stones in the environment at a university campus in Linkoping. Apart from ecological functions, the design proposal shows how mulch boxes can serve a purpose as edges, focus points or in highlighting directions. Mulch boxes may also be important from an educational point of view. By placing mulch boxes in a public environment, humans are brought closer to saproxylics, potentially resulting in a greater interest in conservation of these species and in biodiversity on a larger scale.

Main title:Mulmholkar som livsutrymmen i en fragmenterad värld
Subtitle:en studie kring hur landskapsarkitekter kan arbeta med habitatfläckar i ett urbant landskap
Authors:Owen, Molly
Supervisor:Wärnbäck, Antoienette
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:mulmholkar, urbanekologi, landskapsekologi, landskapsarkitektur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500064
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500064
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:08 Jun 2020 10:34
Metadata Last Modified:09 Jun 2020 12:19

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics