Home About Browse Search
Svenska


Borell, Mårten and Jansson, Oskar, 2020. Investeringseffektiviteten i svenska lantbruksföretag : en fallstudie. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Ett Lantbruksföretag som vill investera eller konsolidera kräver olika strategier för hur de skall gå till väga när de placerar sitt resultat. Men hur ser företagarnas strategier ut för hur de placerar sitt resultat från verksamheten? Studien syftar till att undersöka hur företagare resonerar kring sina placeringar av resultat från verksamheten och hur väl deras tänkta strategi stämmer överens med vad som skett i företagets ekonomi under en 10 års period. För att undersöka detta har studien använt sig av både intervjuer och kassaflödesanalyser. Kassaflödesanalys har genomförts på varje år som är med i analysen för att sedan kunna sammanställa dessa till olika nyckeltal som visar utvecklingen på företagen och effekterna av hur resultatet har placerats. Intervjuerna syftar till att undersöka hur företagarna själva uppfattar att de har placerat sina resultat och sedan att efter analysen presenterats reflektera hur pass väl de själva har följt sin tänkta strategi. Att ha en strategi och följa den är en viktig faktor för att kunna utvärdera och utveckla sitt agerande. Studiens resultat visar på att lantbruksföretag har en tendens att tappa produktivitet vid expansion av verksamheten. Alla företagare som studien har berört har haft en god uppfattning om hur de valt att placera sina resultat. De har däremot haft en betydligt mer varierande uppfattning om hur effektiva eller ineffektiva deras placeringar varit.

,

A farm business that wants to invest or consolidate need different strategies for how they are going to place the profits from their business. But what does the business owners’ strategies for placement of their profits look like? The study aims to investigate how farm business owners’ reason when they place their profits from the business and how well their strategies coincide with how they have placed their profits during the last 10 years. In order to investigate this the study have used both interviews and cash flow analysis. A cash flow analysis has been done on each year of the 10 years of bookkeeping that has been provided, after that the data has been compiled into various key ratios that show the businesses different development, and the effects of the choice of placement for the profits. The interviews has been performed in order to try and see if there are any differences in how the owners perceive how they have placed their profits and how they actually have placed them. To have a strategy for how to place your profits is key to being able to evaluate and improve on your strategy. The study has concluded that farm businesses have a tendency to lose some productivity when expanding their business. All the farm business owners that has been included in this study has good knowledge on how they have placed their profits. They did on the other hand not have as good knowledge of how effective or noneffective their placements have been.

Main title:Investeringseffektiviteten i svenska lantbruksföretag
Subtitle:en fallstudie
Authors:Borell, Mårten and Jansson, Oskar
Supervisor:Larsson, Jan and Karlsson, Ove
Examiner:Gyllin, Mats
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:kassaflöde, investering, amortering, banklån, eget kapital, soliditet, vinstmarginal, cash flow statement, avskrivning, rörelsekapital, Rt, effektivitet, produktivitet
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16163
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16163
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Agricultural economics and policies
Language:Swedish
Deposited On:13 Oct 2020 10:51
Metadata Last Modified:14 Oct 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics