Home About Browse Search
Svenska


Härstedt, Hampus, 2020. Restorativa miljöer i en virtuell verklighet : en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
577kB

Abstract

Naturmiljöer har visat gång på gång att de är effektiva för att reducera olika typer av ohälsa som mental utmattning, fetma, diabetes med flera. Samtidigt har virtual reality de senaste decennierna börjat visa på potential inom vården, både som distraktion mot akut smärta och som ett effektivt sätt att arbeta med fobier. Målet med denna uppsats har varit att undersöka med hjälp av en litteraturstudie vilken potential virtual reality har som ersättning eller komplement till riktig natur.
Ju mer tekniken går framåt desto bättre kan man introducera fler sinnen till den virtuella världen vilket verkar ge en bättre restorativ effekt när man pratar om restorativa naturmiljöer i en virtuell värld. Att använda alla sina sinnen är även en viktig del i den japanska terapimetoden Shinrin Yoku (skogsbad) för att få en så restorativ upplevelse som möjligt.
Det verkar som att virtuell natur har potential att vara restorativ. Ju mer immersive den är desto mer restorativ ser den ut att kunna bli. Dock vekar fysisk natur vara att föredra då den virtuella naturen inte har kunnat visa på samma restorativa effekt som den fysiska.
Det kan finnas en potential att utveckla virtual reality-teknologin vidare för att kunna tillgängliggöra den för de som inte har möjlighet att besöka riktig natur. Det finns mycket forskningsluckor där både potentialen och riskerna kan undersökas.

,

Nature environments has shown several times shown positive effects for reducing different types of illnesses and disorders, such as fatigue, obesity and diabetes. Virtual Reality has simultaneously, the last decades, began showing potential within the health care, both as a distraction from immediate pain and as an effective way of working with phobias. Using a “literature study” this paper aim to explore what sort of potential Virtual Reality has being used as a substitute for real nature environments.
The more technology moves forward the more one can introduce even more senses to the virtual world (apart from just sight). In a correlation to including more senses a better restorative effect can be found concerning virtual nature environments. Using all of one’s senses is also an important aspect of the Japanese therapeutic method Shinrin Yoku (forest bathing) for getting the most out of one’s restoration.
It seems like virtual nature have a potential of being restorative. The more immersive it is, the more restorative it seems to be. Real nature might be to prefer over virtual nature since the virtual nature haven’t shown the same restorative effect as the real nature.
There might be a potential to develop the Virtual Reality-technology further as to make it available for those who does not have the possibility to visit real nature environments. There are as of currently many gaps within the research area where both the potential and risks could be explored.

Main title:Restorativa miljöer i en virtuell verklighet
Subtitle:en litteraturstudie som undersöker Virtual Reality’s potential som ett komplement till restorativa naturmiljöer
Authors:Härstedt, Hampus
Supervisor:Gyllin, Mats
Examiner:Bengtsson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY002 Landscape Architecture Programme, Alnarp 300 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:virtual, reality, restorative, environments, nature, restorativ, natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15622
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15622
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:18 Jun 2020 08:49
Metadata Last Modified:19 Jun 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics