Home About Browse Search
Svenska


Iversby, Martine and Söderby, Moa, 2020. Ridskolehästens välfärd : en jämförelsestudie om inhysningssystem kopplat till hästens benhälsa och skador. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
994kB

Abstract

The riding school horse is the most important asset for a riding school. Every individual
is as important and if one of them gets injured it affects both the economy and the other
healthy horses who then will have to work harder. Today, the way we usually keep our
horses at the riding schools is not as different from the old military days. The most
common housing system is that horses stay inside in boxes during nighttime and only go
outside a few hours a day with other horses. There is research that can prove that the
horses get their natural behaviors fulfilled when they are in groups and can move and eat
as much as they want to. It is hard to find research about how housing affects the welfare
of the riding school horses when it comes to leg health and if there is a link between
housing system and injuries.
The aim of the study was to compare the housing system at two different riding schools
to see if there was any difference when it came to injured riding school horses. One of
the riding schools had stables with boxes (BOX) and the other riding school used a
group housing system (LOS). The questions examined in the study were: Does housing
have any significance for the injuries causing lameness on a riding school horse? Does
housing have any impact on how much a riding school horse stumbles during lessons?
Can the housing system have an impact on the swelling of the horses’ legs?
We used three different methods to measure the welfare of the riding school horses;
compiling injury data from 2019, observations of riding lessons and compiling injury
data from 2019 and measuring the circumference of the legs in the morning and the
evening. There was a difference between the results of the housing systems for the
horses that were injured and lame and could not participate in the daily activities. The
mean value of horses in LOS was 10.6 days of injury per lameness, compared to 43.5
days for the horses in BOX. The horses that were kept in the stable had more swelling in
their legs in the morning compared to the horses in the loose housing, where there was
no difference between morning and evening. There was no difference with the amount
of stumbling between the riding schools.
The conclusions according to this study were that housing system had an influence on
the swelling in the leg of the horses and that the housing system could have an effect on
the injuries and the lameness on the riding school horses but more studies are needed to
confirm this. The housing system did not seem to be the reason why the horses stumble
during the riding lessons though, because it is usually the rider who affects the horses’
movements.

,

Denna studie är en jämförelsestudie mellan två ridskolor med olika inhysningssystem,
med fokus på hästarnas välfärd. Den ena ridskolan har hästarna uppstallade på box
medan den andra har en lösdrift. En stor del av ridskolorna idag har kvar ett äldre
inhysningsalternativ med traditionella boxar istället för lösdrift vilket begränsar snarare
än främjar hästens möjlighet till rörelse. Syftet med denna studie var att undersöka om
inhysningssystemet kunde ha en påverkan på ridskolehästarnas välfärd och då med
fokus på benhälsa och skador. Våra frågeställningar var: Har inhysning någon betydelse
17
för skadehistoriken när det kommer till hältor på ridskolehästen? Har inhysning någon
påverkan på hur mycket en ridskolehäst snubblar på lektionstid? Kan
inhysningssystemet ha en påverkan på svullnad i hästarnas ben?
Insamlingen av data genomfördes genom att observera lektionsverksamheten, mäta
omkretsen på hästarnas ben, samt granska skadehistoriken över år 2019 i hästarnas
journaler. Resultatet visade en stor variation mellan inhysningssystemen i antalet dagar
och veckor där hästarna var ur lektionsverksamheten på grund av hälta. Medelvärdet var
10,6 dagar för LÖS och 43,5 dagar för BOX. Hästarna på BOX visade också tydlig
ökning i svullnad i omkrets kring benen på morgon än LÖS som inte hade någon
signifikant skillnad mellan morgon och kväll. Ingen skillnad gick att se med antalet
snubblingar mellan de olika ridskolorna.
Slutsatserna är att inhysningssystem har en påverkan på svullnad i hästens ben.
Inhysningssystemet är inte enligt denna studie en konkret orsak till att hästarna snubblar
utan de faktorer som påverkar detta verkar istället vara ryttaren kopplat till vilken
lektionstyp det är. Enligt denna studie skulle inhysningssystemet kunna ha en påverkan
på hur mycket hältor ridskolehästarna drabbas av, vidare forskning behövs dock för att
fastställa detta.

Main title:Ridskolehästens välfärd
Subtitle:en jämförelsestudie om inhysningssystem kopplat till hästens benhälsa och skador
Authors:Iversby, Martine and Söderby, Moa
Supervisor:Yngvesson, Jenny
Examiner:Morgan, Karin
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K116
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:välfärd, inhysning, ridskola
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16050
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16050
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:17 Sep 2020 10:07
Metadata Last Modified:18 Sep 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics