Home About Browse Search
Svenska


Leão Efraimsson, Michaela and Palm, Veronica, 2020. Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar : för- och nackdelar med olika metoder. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Fåglar av ett antal olika arter hålls som husdjur i Sverige. Precis som för andra
djurslag uppstår situationer i fåglars liv när de är i behov av veterinärvård, men
antalet djursjukhus och kliniker som tar emot fåglar är begränsat. Fåglar är känsliga
djur och ett besök på ett djursjukhus kan vara mycket stressande. För att förbättra
förutsättningarna för fåglar och kunna erbjuda lämplig behandling bör
djurhälsopersonal som arbetar i Sverige ha god kunskap om hur läkemedel
administreras på bästa sätt. Vanliga metoder för administrering av läkemedel på
fåglar är intramuskulärt, intraosseöst, intravenöst, subkutant och per oralt.
I detta kandidatarbete utfördes en litteraturstudie där 14 artiklar och en bok
analyserades. Då samtlig litteratur var publicerad utomlands utfördes även en
kvalitativ studie där två individer från olika kliniker i Sverige intervjuades för att
få en inblick i svenska förhållanden.
Arbetets urval av litteratur är generellt sett överens om huvuddelen av de
metoder och administrationssätt som undersöktes. Ingen studie med syfte att
jämföra olika metoder för läkemedelsadministration hittades, eller med syfte att
avgöra de mest lämpliga metoderna. Grunden till val av administrationssätt verkar
baseras på författarnas beprövade erfarenhet i området. Förutom metoder för
administrering tas även för- och nackdelar med de olika metoderna upp i resultatet.
Utifrån arbetets kvalitativa studie sågs viss skillnad jämfört med resultatet från
litteraturstudien. Mest utmärkande var intraosseös injektion, som enligt litteraturen
är ett utmärkt alternativ, medan de intervjuade klinikerna i princip aldrig använder
metoden. En annan skillnad var att den ena kliniken utför alla intravenösa och
intraosseösa injektioner under narkos, vilket viss litteratur hävdade går att göra på
vaken eller sederad fågel. Kandidatarbetets resultat visar på ett behov av vidare
studier och utbildning i ämnet för att förbättra vården för sällskapsfåglar i Sverige.

,

Birds of different species are kept as pets in Sweden. Like with other animals such
as cats and dogs, pet birds may need veterinary care. However the number of
veterinary clinics that admit birds are limited. Birds are sensitive animals and a visit
to a veterinary clinic can be stressful, however they might still require drugs and
fluid therapy to treat illness. To improve the circumstances for pet birds and be able
to offer treatment, staff in veterinary clinics in Sweden should be well educated
regarding how to administer drugs. Some commonly used routes for administration
on birds are intramuscular, intraosseous, intravenous, subcutaneous and oral.
In this bachelor thesis a literature study was carried out with the help of 14
articles and one book. The used literature was published abroad. Therefore, a
qualitative study was made by interviewing individuals from clinics in Sweden to
compare literature to the Swedish standard.
The studied literature generally agrees on how the different methods and
administration ways are used. No study with the purpose of comparing different
methods of drug administration could be found, nor with the purpose of defining
the most appropriate method. The basis of choice of method for drug administration
seems to be the authors’ experience. The results contain a section regarding
advantages and disadvantages of the different methods of administration.
The qualitative study differed in some regards compared to the literature study.
The main difference concerns intraosseous injection, which according to literature
is an exemplary alternative, while the interviewed clinics very rarely use this
method. Another observed difference is that one of the clinics perform all
intravenous and intraosseous injections on anesthetized birds, which the literature
claims can be done on sedated or awake birds. This bachelor thesis has presented a
need for further research and education in this area to improve veterinary care for
pet birds in Sweden.

Main title:Metoder för administrering av läkemedel på sällskapsfåglar
Subtitle:för- och nackdelar med olika metoder
Authors:Leão Efraimsson, Michaela and Palm, Veronica
Supervisor:Smedberg, Klara
Examiner:Gille, Sanna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK003 Veterinary Nursing - Bachelor's programme 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:djuromvårdnad, fågel, för- och nackdelar, intramuskulär, intraosseös, intravenös, läkemedelsadministration, per oral, sondmatning, subkutan
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15664
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15664
Language:Swedish
Deposited On:29 Jun 2020 10:33
Metadata Last Modified:30 Jun 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page