Home About Browse Search
Svenska


Axelsson, Anton, 2020. Växtgestaltning i vinterstäder : estetik och funktion i kalla klimat. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Städer med kalla och mörka vintrar utmanar både dess växtlighet och befolkning. Människor besväras både fysiskt och psykiskt av utmanande vinterväder i form av kalla vindar, stora mängder snö och mörker. Samtidigt blir människors basala behov inom sina boenden mer tillfredsställda i takt med de globala socio-ekonomiska framstegen vilket får dem att istället eftersöka landskapen utanför sina hem. Dagens och framtidens växtgestaltare i vinterstäder har således en stor möjlighet att förbättra människors tillvaro då en välplanerad växtgestaltning, förutom dess bevisade psykologiska fördelar, kan bidra med funktioner som lä mot vind, upptagande av snö och förbättring av det lokala klimatet. Arbetet syftar till att skapa exempel på exempelplanteringar för olika situationer kopplade till vinterstäder och därmed bidra med konkreta metoder och förslag baserade på information taget från facklitteratur och akademiska artiklar. Tre gestaltningar av planteringar gjordes. Den Dekorativa vilken fokuserar på estetik, Den Störningståliga vilken fokuserar på tolerans mot tuffa stadsmiljöer och Milt Mikroklimat vilken syftar till att skapa ett så förmånligt mikroklimat för växtlighet som möjligt. Vardera gestaltning innefattar en vy, en illustrationsplan, en växtlista samt en tillhörande beskrivning av planteringens estetiska egenskaper och funktioner.

,

Cities with cold and dark winters challenges its plants as well as its citizens. People are challenged both physically and psychologically by disruptive weather during winter by cold winds, large amounts of snow and darkness. Simultaneously, people’s fundamental needs within their homes become more fulfilled with the socio-economic progress around the globe which leads them to further seek and explore the landscapes outside their homes. Thus, the planting designers of today and of the future have a big opportunity to improve people’s quality of life since a well-planned planting design, apart from its proven psychological benefits, can contribute with functions such as protection from wind, absorption of snow and improvement of the local climate. This paper aims to create design solutions for various situations linked to winter cities and thus contribute with concrete methods and suggestions based on facts taken from literature and scientific articles. Three designs of planting beds has been made. The Decorative which focuses on esthetics, The Resistant which focuses on tolerating harsh city environments and Mild Microclimate which aims to create the most favorable microclimate possible for plants. Each design has a section, an illustrative plan and a list of plants accompanied by a description of the planting beds functions and esthetic attributes.

Main title:Växtgestaltning i vinterstäder
Subtitle:estetik och funktion i kalla klimat
Authors:Axelsson, Anton
Supervisor:Espmark, Helena
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY009 Landscape Architecture Programme - Uppsala 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:design, kallt klimat, vinterstäder, växtgestaltning
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500144
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500144
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:16 Sep 2020 06:51
Metadata Last Modified:17 Sep 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page