Home About Browse Search
Svenska


Westerståhl, Sofia, 2020. Länsstyrelsernas användning av de allmänna råd som är kopplade till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Animal welfare is a global issue that affects many people and the development of animal welfare legislation has progressed. Within the EU, there are both animal welfare directives and regulations, and in Sweden, the animal welfare legislation is divided into three parts; the Animal Welfare Act, the Animal Welfare Ordinance and the Swedish Board of Agriculture's (SBA) regulations and general advice. It has previously been shown that the different County Administrative Boards (CAB) have different views on the SBA's regulations and general advice. Some CABs think that the general advices are good and easy to use while others think that it is unclear how they should be used. When updating the regulations, they are also handled differently by SBA and in some regulations the general advices are retained while they are removed in others. In a perfect world, regulations and general advices are used in the same way everywhere and all CABs make uniform assessments and interpretations. This may not be entirely realistic, but in order to promote reasonable coherence, all CABs should feel secure that the regulations and general advices are easy to understand and use in their daily work.

The purpose of the study was to, with the help of a questionnaire, investigate what the animal welfare officers at the CABs think about the SBA's regulations and general advices and how they are used in their daily work. The focus has been on the recently updated regulations L 101 for horses and L 102 for dogs and cats. The survey consisted of 19 questions, it was sent by email to Sweden's 21 CABs and 136 of Sweden's approximately 200 animal welfare officers responded to the survey. The results showed that there is an uncertainty about how the general advices should be used. Of the officers who responded to the survey, 34% thought that the general advices were easy to understand, but 38% also thought that they needed to be clarified. A total of 64% responded that they wanted the general advices to be more detailed and 52% thought that the general advices contribute to a more uniform interpretation of the requirements. In the recently updated national regulations for horses, most general advices have been removed and 43% of the officers thought that this was a deterioration of the regulations. Of the officers who responded to the survey, 71% stated that they use the general advices in authority decisions together with the regulations, but they are not perceived to give any weight to the decisions, instead they mostly serve as support for the regulations. They provide support to both officers and animal owners and can provide solutions on how the requirements can be met in different situations. However, the handling, dignity and wording of the general advices needs to be clarified and there is also a need for more collaboration on equivalent assessment of the animal welfare legislation and clear guidance from the SBA

,

Djurskydd är en global fråga som berör många och djurskyddslagstiftningens utveckling har gått framåt. Inom EU finns det både djurskyddsdirektiv och förordningar och i Sverige är djurskyddsbestämmelserna uppdelade i tre delar; djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd. Det har tidigare visat sig att de olika länsstyrelserna ser olika på Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd. En del länsstyrelser tycker att de allmänna råden är bra och lätta att använda medan andra tycker att det är oklart hur de ska användas. Vid uppdateringar av föreskrifterna hanteras de även olika av Jordbruksverket och i vissa föreskrifter behålls de allmänna råden medan de i stor utsträckning tas bort i andra. I en perfekt värld används föreskrifter och allmänna råd likadant överallt och alla länsstyrelser bedömer exakt lika. Detta är kanske inte helt realistiskt men för att främja en rimlig samstämmighet bör alla länsstyrelser känna trygghet i att de föreskrifter och allmänna råd som finns är lätta att förstå och använda i det dagliga arbetet.

Syftet med studien var att, med hjälp av en enkät, undersöka vad djurskyddshandläggarna på länsstyrelserna tycker om Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd och hur de används i det dagliga arbetet. Fokus har legat på de nyligen uppdaterade föreskrifterna L 101 för häst och L 102 för hund och katt. Enkäten bestod av 19 frågor, den skickades via mejl till Sveriges 21 länsstyrelser och 136 av landets cirka 200 djurskyddshandläggare svarade på enkäten. Resultatet visade att det råder oklarheter kring hur de allmänna råden ska användas. Av handläggarna som svarade på enkäten var det 34% som ansåg att de allmänna råden var lätta att förstå men 38% tyckte också att de behöver förtydligas. Det var 64% som svarade att de vill att allmänna råden ska vara mer detaljerade och 52% tyckte att de allmänna råden bidrar till en mer enhetlig tolkning av funktionskraven. I de nyligen uppdaterade föreskrifterna för häst har de flesta allmänna råd tagits bort och det var 43% som tyckte att det har resulterat i en försämring av föreskrifterna. Av handläggarna som svarade på enkäten var det 71% som angav att de använder allmänna råd i beslut ihop med föreskrifterna men de upplevs inte ge någon tyngd i besluten utan fungerar mer som stöd till föreskrifterna. De allmänna råden ger stöd till både handläggare och djurägare och kan ge bra förslag på lösningar till hur föreskrifterna kan uppfyllas i olika situationer. Hanteringen, digniteten och formuleringen av de allmänna råden bör dock förtydligas och det behövs också mer samverkan kring likvärdiga bedömningar av djurskyddslagstiftningen samt tydlig vägledning från Jordbruksverket.

Main title:Länsstyrelsernas användning av de allmänna råd som är kopplade till Jordbruksverkets djurskyddsföreskrifter
Authors:Westerståhl, Sofia
Supervisor:Berg, Lotta and Lundmark Hedman, Frida
Examiner:Westin, Rebecka
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health
Keywords:föreskrifter, allmänna råd, djurskydd, offentlig kontroll, djurvälfärd, inspektion, handläggare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16265
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16265
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:09 Nov 2020 13:17
Metadata Last Modified:10 Nov 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics