Home About Browse Search
Svenska


Lindholm, Moa, 2020. Världens hållbaraste region?. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
396kB

Abstract

Syftet med denna studie är att undersöka innebörderna av hållbarhet i den reg-ionala tillväxtpolitiken. Metoden som har använts är en diskursanalys som in-spirerats av Carol Bacchis metod ”What’s the problem represented to be?”. Det empiriska materialet utgörs av två regionala utvecklingsstrategier; Norr-bottens respektive Västernorrlands. Resultatet visar att både andra målsätt-ningar i politikområdet och politikens styrning och organisering påverkar in-nebörderna som hållbarheten får. Hållbarhet tar en central plats i dokumenten, men då den framträder både i form av mätbara indikatorer och relaterat till andra övergripande och vagt definierade visioner, får den relativt mångtydiga innebörder. Hållbarhet beskrivs även kunna bidra till regionernas tillväxt samt konkurrens- och attraktionskraft. Dessa målsättningar, som är centrala i poli-tikområdet, tycks sätta yttre gränser för vad hållbarheten kan innebära. I denna bemärkelse kan det tolkas som en ekomodern representation. Resultatet visar även att styrningsformerna skapar en komplex situation vad gäller makt och ansvar samt möjligheterna att utmana hållbarhetens innebörder.

,

The aim of this study is to examine the meanings of sustainability in regional growth policy. The method used in the study is a discourse analysis inspired by Carol Bacchi’s ”What’s the problem represented to be?”-approach. The empirical material used for the study is two swedish regional development strategies; those of the region of Norrbotten and Västernorrland. The results show that the meanings of sustainability are affected both by other objectives and the modes of governance in this area of policy. Sustainability is given a central role, but as it appears both in the shape of measurable indicators and related to other quite general and vaguely defined visions, its’ meanings ap-pear fairly ambiguous. Sustainability is also described as something that can contribute to the growth, competitiveness and attractiveness of the regions. These objectives, which are central in this area of policy, appear to constitute limits for what sustainability can be. In this regard the representation of sus-tainability can be understood as an ecomodern one. The results also show that the modes of governance create a complex situation regarding power and ac-countability and for the prospect of challenging these meanings of sustaina-bility.

Main title:Världens hållbaraste region?
Authors:Lindholm, Moa
Supervisor:Hansen, Kjell
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:regional tillväxt, hållbarhet, governance, diskurs, governmentality, nyregionalism, policyanalys
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500437
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500437
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Crop husbandry
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:03 Jul 2020 06:15
Metadata Last Modified:18 Aug 2022 07:16

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics