Home About Browse Search
Svenska


Bengtsson, Amanda, 2020. Context Matters : a qualitative study of social innovation in rural Sweden Amanda Bengtsson. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
679kB

Abstract

Recently, the concept of social innovation has gained increased attention both in academia and in
policy, presented as a useful tool for solving complex societal challenges, also the societal
challenges apparent in rural areas. The rural context, however, and its implications for social
innovation, is often neglected. This study sets out to increase knowledge about the interplay
between social innovation and the rural context by exploring how the context of rural Sweden
constrains or enables social innovation, and how the assets and liabilities of the context are utilised
or overcome. The empirical cases are five social innovation initiatives in rural locations across
Sweden. The study finds that different dimensions of context enable or constrain social innovation
to a varying extent throughout the process. In line with previous research, the social context appears
to enable social innovation while the institutional context constitutes the main liability. Extra-local
networks and individuals are found to be crucial to overcome such constraints. In sum, this study
contributes to the field of rural development by underscoring the matter of context and the need for
governmental action in order to release the potential of social innovation as a tool for solving rural
societal challenges.

,

Under senare år har begreppet ’social innovation’ uppmärksammats allt mer, av såväl akademiker
som beslutsfattare. Social innovation presenteras som ett effektivt sätt att möta och lösa dagens
komplexa samhällsutmaningar, vilket borde gälla även de utmaningar som utmärker många
landsbygder. Trots detta förbises ofta den rurala kontexten och dess förutsättningar för social
innovation. Syftet med den här studien är att bidra till ökad kunskap om samspelet mellan social
innovation och den rurala kontexten genom att undersöka hur förutsättningarna på svenska
landsbygder möjliggör eller hindrar social innovation och hur dessa möjligheter och hinder kan
nyttjas eller övervinnas. De empiriska fallen utgörs av fem sociala innovationer i landsbygder runt
om i Sverige. Studien visar att olika aspekter av kontexten påverkar den sociala innovationen på
flera sätt i olika delar av processen. I linje med tidigare forskning visar sig den sociala kontexten
vara viktig för att möjliggöra social innovation, medan den institutionella kontexten utgör det
främsta hindret. Vidare visar studien att individer och sociala nätverk som sträcker sig utanför det
lokala sammanhanget är viktiga för att övervinna faktorer som hindrar den sociala innovationen.
Sammanfattningsvis bidrar den här studien till området landsbygdsutveckling genom att
understryka betydelsen av kontexten samt behovet av politiska åtgärder för att ta tillvara potentialen
i sociala innovation som lösningar på dagens samhällsutmaningar.

Main title:Context Matters
Subtitle:a qualitative study of social innovation in rural Sweden Amanda Bengtsson
Authors:Bengtsson, Amanda
Supervisor:Kokko, Suvi
Examiner:Dubois, Alexandre and Fischer, Harry
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NM009 Rural Development and Natural Resource Management - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:social innovation, rural development, Sweden, context
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500146
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500146
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Land economics and policies
Language:English
Deposited On:21 Sep 2020 09:09
Metadata Last Modified:22 Sep 2020 01:03

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics