Home About Browse Search
Svenska


Uvais, Fathima and Karlsson, Herman, 2020. Varumärkesidentitet och varumärkesbild på svenska gårdsbutiker : en kvalitativ studie på etablerade gårdsbutiker. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of People and Society

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Varumärkesidentiteten och varumärkesbilden är något som finns med i många företags strategiska planering. Genom att planera sin varumärkesidentitet och tydligt förmedla den till sina kunder ökar chansen att etablera ett starkt varumärke som klarar sig länge på marknaden. Varumärkesbilden är kundernas egen tolkning av varumärket och går att påverka med en genomtänkt identitet och marknadsföring.

Detta arbete syftar till att undersöka hur innehavare av gårdsbutiker med ett eget varumärke arbetar med sin varumärkesidentitet. Totalt har fem varumärkesinnehavare med försäljning av olika typer av produkter intervjuats. Intervjufrågorna har baserats på en modell som även använts tidigare i liknande studier. Modellen har sex olika sidor som ska identifiera ett företags varumärkesidentitet. Detta har sedan jämförts med varumärkesbilden som uppfattats med hjälp av hemsidor, sociala medier och besök i butiken.

Resultatet av studien visar att den varumärkesidentitet som de medverkande gårdsbutikerna vill ha eller strävar efter liknar varandra i många aspekter. Det har också funnits skillnader mellan varumärkesidentiteten och varumärkesbilden som i många fall har liknat varandra. Studien visar också att alla gårdsbutiker i vårt arbete vill framhäva det lokala och har samma lantliga miljö i butikerna, vilket gör att gårdsbutikerna mister sin personlighet.

,

Brand identity and brand image is something that is part of many companies strategic planning. By planning its brand identity and clearly communicating it to its customers, the chance of a strong brand that can survive in the market for a long time increases. The brand image is the customers own interpretation of the brand and can be influenced by a well thought out identity and marketing.

This work aims to investigate how owners of farm shops with their own brand work with their brand identity. In total, five brand owners with sales of different types of products have been interviewed. The questions have been based on a model that has also been used previously in similar studies. The model has six different pages that will identify a company’s brand identity, this has then been compared to the brand image that was perceived with the help of websites, social media, and in-store visits.

The results of the study show that the brand identity that the participating farm shops wants or strives to want, is similar in many aspects. There have also been differences between brand identity and brand image, which, in many cases have been similar. The study also shows that all farm shops in our study want to emphasize the local and have the same rural environment in the shops, which makes the farm shops lose their personality.

Main title:Varumärkesidentitet och varumärkesbild på svenska gårdsbutiker
Subtitle:en kvalitativ studie på etablerade gårdsbutiker
Authors:Uvais, Fathima and Karlsson, Herman
Supervisor:Hunter, Erik
Examiner:Alwall Svennefelt, Catharina
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of People and Society
Keywords:varumärkesbild, varumärkesidentitet, gårdsbutiker, brand image, brand identity, farm shops
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16247
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16247
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2020 09:42
Metadata Last Modified:03 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics