Home About Browse Search
Svenska


Blomdahl, Camilla and Jonsson, Jeanette, 2020. Den vuxna laxens migration i Vindelälvens laxtrappa. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
652kB

Abstract

Lax, Salmo salar, har en anadrom livscykel. Den spenderar delar av sitt liv ute i saltvatten i havet innan den simmar tillbaka till sitt söta hemvatten för lek. För en del laxar blockeras de naturliga vandringsvägarna till lekplatsen av vattenkraftverk. Konstgjorda laxtrappor byggs ibland för att underlätta vandringen. Denna rapport består av en undersökning av den vuxna laxens migration i Vindelälvens laxtrappa vid kraftverket Norrfors åren 2017-2019. Innan smolten, den unga laxen, vandrar ut till havet har den där märkts med radiotaggar som sedan kan registreras på antenner i laxtrappan då de påbörjar sin klättring tillbaka. Tack vare detta går det att se om det att bedöma hur lång tid olika grupper lax spenderade i diffusorn i början av trappan, hur lång tid klättringen uppför trappan tog, och hur stor andel av laxen som fullbordade klättringen.
De senaste åren har en hög grad sjuklighet observerats bland laxar i bland annat Vindelälven, särskilt tidigt på säsongen. Därför är tidig (lax som kommit juni-juli) och sen (som kom augusti-september) lax en av grupperna som jämförts. Övriga grupper som jämförts är vild lax mot odlad lax, där odlad lax har sitt ursprung nedanför trappan, samt grilse mot MSW-lax, där grilse är lax som spenderat en vinter i havet och lax som spenderat flera vintrar i havet kallas MSW-lax (Multi sea winter-lax).
Resultaten visade skillnader både på tiden i diffusorn och tiden för klättringen mellan vild och odlad lax. Det fanns ingen skillnad mellan den tidiga och den sena säsongens lax på tiden i diffusorn eller tiden för klättring. Däremot fanns en skillnad i hur stor andel lax som simmade in i trappan under säsongerna. Skillnaden i andel mellan säsongerna skulle kunna bero på den sjukdom som har observerats i Vindelälven. När grilse och MSW-lax jämfördes fanns det en skillnad på tiden som spenderades i diffusorn, samt tiden för klättringen. Detta kan också ha påverkats av sjukdomen.

,

Atlantic salmon, Salmo salar, has an anadromous life cycle. They spend parts of their life in saline water in the ocean, and later migrate back to their fresh home waters to spawn. Some salmon find their migration pathways blocked by hydraulic power stations. Here, human-made salmon stairs are sometimes built to make the ascent easier. This report aims to investigate and analyze the adult salmon’s upstream migration up the Vindelälven salmon ladder the year’s 2017-2019. Before the smolt, the young salmon, migrated to the ocean, they were tagged so that they could be registered by antennas in the ladder when they begin their journey back. Because of this it is possible to determine the amount of time different groups of salmon spent in the entrance pool, the amount of time their ascent up the ladder took, and what portion of the salmon managed to successfully finish this ascent.
In recent years a high amount of disease has been observed in the river Vindelälven among others, especially early in the season. Because of this, early season salmon (arriving at the ladder in june-july) and late season salmon (arriving in august-september) is one of the groups being compared. The other groups are wild salmon compared with hatchery-reared salmon, and grilse compared with MSW-salmon. Grilse is salmon that has spent only one winter out at sea, while salmon spending more sea winters at sea before spawning are called Multi sea winter-salmon (MSW-salmon).
The results showed a difference in both the time spent in the entrance pool and the time spent in the ascent of the ladder between wild and hatchery-reared salmon. There were no differences in the time the early and late season salmon spent in either the entrance pool nor the ladder. There was however a difference in the portion of salmon that begun their ascent up the ladder between the seasons. This difference between the early and the late season could be a result of the disease that has been seen in the river Vindelälven. When grilse and MSW-salmon was compared a difference was found in the time spent in the entrance pool, as well as the time ascending the ladder. These results could also be affected by the disease.

Main title:Den vuxna laxens migration i Vindelälvens laxtrappa
Authors:Blomdahl, Camilla and Jonsson, Jeanette
Supervisor:Alanärä, Anders
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:7
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:laxtrappa, Salmo salar, uppströmsmigration, Vindelälven, laxmigration
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16725
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16725
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Aquatic ecology
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2021 10:11
Metadata Last Modified:02 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics