Home About Browse Search
Svenska


Svedlund, Viktor, 2020. Undersökning av digital marknadsföringsstrategi. First cycle, G2E. Skinnskatteberg: SLU, School for Forest Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Företag står under ständig utveckling och en drivkraft att öka sin omsättning och stärka sitt varumärke. För att nå ut med sin produkt, tjänst eller kännedom om varumärket så marknadsför sig företag. Detta har genom historien sett olika ut och marknadsföring har varit inriktat mot att skicka ut massmarknadsföring genom gatupratare, tidning, radio och TV reklam. Med den digitala frammarschen så går marknadsföringen över mer mot att marknadsföra sig genom de digitala plattformarna. Skogsbruket är en bransch som utvecklas ständigt digitalt med nya smarta appar och andra digitala lösningar.

Denna studie bygger på en enkätundersökning och den har skickats ut till skogsägare som är leverantörer till AB Karl Hedin Råvara. Skogsägarna har fått svara på frågor gällande deras användande av social media och andra digitala tjänster även deras generella data användande och hur de uppfattat marknadsföring från AB Karl Hedin Råvara. Syftet med studien är att undersöka hur AB Karl Hedin Råvara bör utforma sin digitala marknadsföring till personer som har intresse för skogsbruk. Detta för att öka medvetenheten om AB Karl Hedin Råvaras tjänster och varumärke.

Resultatet visar att skogsägarna är aktiva på social media och andra digitala plattformar men det som skogsägarna gör mest är att läsa den lokala tidningen. Så att utveckla en digital marknadsföringsstrategi för AB Karl Hedin Råvara är definitivt aktuellt men för att nå ut till flest skogsägare är fortsatta annonseringar i lokala tidningar och personliga utskick det som genererar flest läsare.

,

The continuous development of the labour market and the urge to endlessly increase profits and strengthen brands, companies are required to promote themselves, their products and services. Through history there have been a variety of marketing plans where companies have used street marketing, newspaper, radio and TV commercials to promote themselves. Thanks to the digital revolution, companies now use digital platforms to market themselves. There is a continuous digital development shown through smart apps and other digital solutions in the forest industry.

This study is constructed upon a survey that has been sent out to suppliers that provide AB Karl Hedin Råvara with materials from their own forests. The participants of the study have been asked questions about their use of social media and other digital services as well as their general use of digital devices and how they perceived advertisment coming from AB Karl Hedin Råvara. The purpose of this study is to examine how AB Karl Hedin Råvara ought to design their digital marketing towards people with interests for forestry so that AB Karl Hedin Råvara can increase the awareness about their services and brand.

The results show that forest owners are active on social media and other digital platforms but first and foremost read the local newspaper. Therefore, it is pertinent to develop AB Karl Hedin Råvaras digital marketing strategies but keep advertising in the local newspaper as well as personal targeted promotions, in order to reach a bigger audience.

Main title:Undersökning av digital marknadsföringsstrategi
Authors:Svedlund, Viktor
Supervisor:Börjesson, Börje
Examiner:Törnblom, Johan
Series:Examensarbete / SLU, Skogsmästarprogrammet
Volume/Sequential designation:2020:09
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY002 Forest Management - Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(S) > School for Forest Management
Keywords:digitalisering, digital marknadsföring, sociala medier
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15996
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15996
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:24 Aug 2020 12:06
Metadata Last Modified:25 Aug 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page