Home About Browse Search
Svenska


Andreasson, Gustav, 2020. Hållbar bebyggelsestruktur : en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Hållbar bebyggelsestruktur: är något svårt att kvantifiera, kvalitetssäkra och följa upp. Detta kandidatarbete konstaterar att begreppet hållbar bebyggelsestruktur behöver kopplas till konkreta metoder som har sin förankring i vetenskaplig basis och är mindre beroende av politiska och ekonomiska förändringar. Litteratur- och dokumentsökningen inom ramen för kandidatarbetet visar på att det behövs tydliga direktiv samt lättapplicerbara metoder från myndigheter, vilket förefaller eftersträvansvärt i arbetet med att nå den hållbara bebyggelsestrukturen. Vid studier av metoder som Grönytefaktor (GYF) och certifieringssystem som BREEAM Community och LEED Neighborhood förefaller en kombination av dessa kunna leda till övergripande riktlinjer för hållbara förhållanden mellan bebyggelsestruktur och grönyta (densitet) för olika stadsdelar. På sikt kan helheter av hållbara bebyggelsestrukturer skapas, vilka är sammansatta av kvarter som följer riktlinjerna.

,

Sustainable built structure: something difficult to measure, quality assure and follow up. This bachelor thesis points out that the concept of sustainable built structure needs to be connected with tangible methods that are based on a scientific basis and less dependent of political and economic fluctuations. The literature- and document search within the framework of this bachelor thesis identify the need for distinct directives and methods that are easy to apply formulated by the authorities, which seems to be desirable in the process to achieve the sustainable built structure. A combination of methods such as the Green Space Factor (GSF) and certification systems such as BREEAM Community and LEED Neighborhood might result in overall guidelines regarding a sustainable ratio between the built structure and green space (density) for different districts. In the long term, entireties of sustainable built structures can be created, which consist of blocks that follows the guidelines.

Main title:Hållbar bebyggelsestruktur
Subtitle:en undersökning av kriterier för stadens form och grönstruktur med fokus på kvartersnivå
Authors:Andreasson, Gustav
Supervisor:Eriksson, Malin
Examiner:Steffner, Lena
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:grönytefaktor, hållbarhet, bebyggelsestruktur, kvarter, miljömål
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500056
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500056
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:26 May 2020 06:32
Metadata Last Modified:27 May 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics