Home About Browse Search
Svenska


Aldén, Niklas, 2020. Landskapsanalys ur löpares perspektiv : en analys av Uppsalas nordöstra stadsrand. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
9MB

Abstract

Fler och fler svenskar springer och joggar mer. Trots detta har de arbetande svenskarnas kondition försämrats betydligt de senaste decennierna. Den fysiska miljön påverkar hur pass fysiskt aktiva vi är och detta gäller också specifikt för motionslöpning. Samtidigt lyser planering för löpning med sin frånvaro i till exempel Boverkets rapport Planera för rörelse. Därför behöver landskapsarkitekter mer kunskap om analysmetoder med fokus på löpning, för att enklare kunna utforma morgondagens miljöer så att de är tilltalande för motonslöpning.

Syftet med arbetet är att testa och utveckla metoder för landskapsanalys, ur motionslöpares perspektiv. Frågan ”Vilka styrkor, brister, möjligheter och hot finns längs Uppsalas nordöstra stadsrand ur motionslöpares perspektiv?” besvaras genom tre olika metoder: litteraturstudieinformerad skrivbordskartstudie, genomlöpningar och fotopromenader.

Litteraturstudien resulterade främst i information om vilka aspekter i landskapet som är viktiga vid löpning. Kartorna i kartstudien togs fram med avseende på dessa aspekter, genomlöpningarna dokumenterades i dagboksform och vid promenaderna togs foton. På materialet från dessa tre metoder tillämpades en variant av SWOT-analys som identifierade områdets styrkor, brister, möjligheter och hot ur löpares perspektiv.

Sammantaget ger de olika metoderna en bra bild av området. Kartstudien bidrar med den större skalan och förmågan att se bortom de platser som besökts. Platsbesöken bidrar med den mindre skalan, där fotopromenaderna ger en väldigt hög detaljrikedom. Genomlöpningarna bidrar främst genom att fånga upplevelsen som löpare. En brist i alla metoder är att de endast bygger på en persons betraktelser.

SWOT-analys med fokus på styrkor, brister, möjligheter och hot var en bra analysform för att verkligen analysera de olika kartorna i kartstudien. Att göra denna analys med skissartade anteckningar på karta är något som kan rekommenderas. En GIS-baserad analys hade dock kunnat gee en mer exakt bild, och gjort informationen lättare att sammanställa. För genomlöpningarna och fotopromenaderna fungerade SWOT-analysen som en kategorisering som gjorde det möjligt att se olika nyanser i analyserna.

,

Running and jogging is gaining popularity in Sweden. At the same time, the general fitness of the Swedish people has declined. We know that the physical environment affects people’s physical activity and that this is true for jogging or running in particular. Despite that, running has become something Swedish municipalities have been only sparsely planning for since the 1960’s. Therefore, landscape architects and other related professions need more knowledge about how to think about running when designing outdoor environments.

This article answers the following question: what strengths, faults, opportunities and threats exists along the northeastern city edge of Uppsala? The three main methods used in this work was a desktop map study, a running-through study and a study based on photographies taken while walking.

One of the methods used was a literature study. This was mainly performed to inform the map study with what aspects of a landscape that runners see as important. part from the literature study, the other three methods all used a version of a SWOT-analysis.

The different methods give partly similar and partly different representations of the landscape. Altogether, the methods give a complementary view of the area. The desktop map study gives a view of the greater picture and it has the ability to look beyond the visited places. The run-throughs and the walks gives a more detailed picture, where the photos from the walk gives the most detail. The run-throughs main contribution is to catch the experience as a runner in the area. The main shortcoming of all methods except for the literature study is that they are only built upon the mind of one person.

The SWOT-analysis worked well as to actually analyse the maps of the desktop map study. To do this analysis with pen in hand is recommended. However, a GIS-based analysis might have given a more exact picture, as well as making it easier to compile the information. For the run-throughs and the walks the SWOT-analysis worked as a means of categorization that made it possible to see nuances in the analyses.

Main title:Landskapsanalys ur löpares perspektiv
Subtitle:en analys av Uppsalas nordöstra stadsrand
Authors:Aldén, Niklas
Supervisor:Qviström, Mattias
Examiner:Butler, Andrew and Rabenius, Gudrun
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:NY004 Landscape Architecture Programme, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:landskapsanalys, LCA, löpning, jogging, stadsrand
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500181
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500181
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:11 Dec 2020 09:19
Metadata Last Modified:12 Dec 2020 02:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics