Home About Browse Search
Svenska


Lövbom, Oskar, 2020. Nocturnal moths use of novel habitats : a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden. Second cycle, A2E. Umeå: SLU, Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Biodiversity and pollinators are declining all over the world, and a factor thought to cause this decline is destruction of natural habitats. One new way that has been discussed in an effort to try to mitigate the effects of declining habitats is to understand and use novel habitats, which are habitats created when, for example, building roads, railways, and power lines. This study aims to investigate if a novel bog habitat created by a narrow power line corridor in northern Sweden have another abundance, species richness or the assemblage structure of nocturnal moths than two natural bog habitats. I also analyse if environmental factor such as vegetation type and tree stand structure are different in the power line and try to link which environmental factors can be correlated to the assemblage structure of nocturnal moths. This was done by monitoring nocturnal moths for 38 days using bait traps and light traps in a nature reserve outside of Umeå. The traps were set in three different types of bog habitats (novel power lines, sparse bog, and dense bog) within a boreal forest-mire mosaic. Generalised linear models (GLM) were used to analyse abundance and species richness of nocturnal moths. Simpsons diversity index and Shannon-wiener index were used for analysing the alpha diversity and a non-metric multidimensional scaling (NMDS) were used to illustrate the assemblage structure in the habitats. The results showed no significant difference between the two different natural bog habitats and the novel power line for neither abundance, species richness, species diversity nor assemblage structure. Further, the results showed that the environmental factors of deciduous dwarf shrubs and vegetation diversity correlated with assemblage structure of nocturnal moths but could not be linked towards a specific habitat. Dwarf shrubs and deciduous trees was the two substrates mostly used as host plants and could be important structures for nocturnal moths in a forest-mire mosaic environment. However, due to the low sample size, the results should be interpreted with caution, but my results indicate that the novel open bog habitats created by power lines function as habitats for nocturnal moths equally as natural bog habitats with partially closed and closed tree canopy.

,

Forskare har under de senaste decennierna visat att den biologiska mångfalden minskar och att artutdöenden sker globalt. Dessa problem är oftast kopplade till mänsklig aktivitet och särskilt till följd av biotopförstörelse. Ett nytt sätt att få denna minskning av rimliga habitat att sluta kan vara att optimera användningen av så kallade ”nya biotoper”, såsom järnvägar, vägkanter och kraftledningsgator. I denna studie undersöker vi om de nya habitaten som bildas av en smal kraftledningsgata i norra Sverige har en effekt på nattfjärilar och deras förekomst, artrikedom och artstruktur i området. Studien gjordes med hjälp av betes- och ljusfällor i 38 dagar i ett naturreservat utanför Umeå, Västerbotten. Fällorna sattes ut i tre olika biotoper, två typer av trädbevuxna myrar och en kraftledningsgata. All data som samlades in analyserades i R, där två Generalised linear models (GLM) användes för att analysera antal individer och artrikedom. Simpson- och Shannon-Wiener diversitetsindex användes för att undersöka alfa-diversitet för områdena och Jaccards likhetsindex användes för att undersöka betadiversitet. Sedan användes två non-metric multidimensional scaling (NMDS) för att analysera artstrukturen både för habitaten och för nattfjärilarna. Resultaten visade ingen signifikant skillnad för nattfjärilarna mellan de olika habitaten i antal individer, artrikedom eller artstruktur. De flesta arterna som fångades var knutna till lövträd och kan ge en indikation att det är en viktig faktor för fjärilsfaunan samt så kunde vi se att buskskiktet och vegetationens diversitet korrelerade med nattfjärilsstrukturen men inte mot en specifik biotop vilket också troligtvis är viktiga faktorer för nattfjärilar. Det låga antalet fångade fjärilar gör att resultaten bör tolkas med försiktighet, men skulle kunna ge en indikation på att de nya biotoperna som bildas av kraftledningsgator inte påverkar nattfjärilar påtagligt utan kan fungera som biotop liknande de naturliga myrarna.

Main title:Nocturnal moths use of novel habitats
Subtitle:a case study on a power line in a forest-mire mosaic in boreal Sweden
Authors:Lövbom, Oskar
Supervisor:Hekkala, Anne-Maarit and Magnusson, Magnus and Sjögren, Jörgen
Examiner:Hjältén, Joakim
Series:Examensarbete / SLU, Institutionen för vilt, fisk och miljö
Volume/Sequential designation:2020:8
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:None
Supervising department:(S) > Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies
Keywords:pollinators, Lepidoptera, moth, transmission line, assemblage structure, Noctuoidea, Geometridae
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15696
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15696
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Nature conservation and land resources
Language:English
Deposited On:01 Jul 2020 11:49
Metadata Last Modified:02 Jul 2020 01:05

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics