Home About Browse Search
Svenska


Hagelberg, Moa, 2020. Changes in bull breeding during the years : a comparison between 1950 and 1980/90 century. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Breeding and Genetics

[img] PDF
820kB

Abstract

Breeding on bulls have occurred during many decades in the same way as it has for dairy cattle.
Both the sire and dams that are being used during the selection breeding have been tested through
genomic selection to see their value for each trait, for the dams this has been started more recently
than for the bulls. The breeding bulls are being progeny tested to see how good parents they are and
if they should be continued to be bred on. Single- nucleotide polymorphs (SNPs) are variable base
pairs in the genome. 150 000 SNPs were analysed for 81 SRB bulls and 83 SLB/Holstein bulls in
this study and compared to other quantitative trait loci regions and SNPs from previous studies to
find the associations to genes/traits. Many of the SNPs were associated to production and health.
The SNPs found for the SLB/Holstein bulls had changed more than for the SRB bulls. The
production traits were found to have a negative correlation to fertility and also some diseases for
example mastitis. Between 1950 and 1980/1990 the production traits such as milking speed and
protein yield have changed in the dairy bulls. When breeding for a specific gene/trait it is important
to know that the traits can be correlated with other genes/traits that can be unfavourable for both the
farmer economy and for the animal welfare.
Keywords: Bull, breeding, SNP, traits, decades, production, health, SLB, Holstein, SRB
Tjuravel har genomförts under många decennier på samma sätt som för mjölkkor. Både tjurarna och
korna som används har testats genomiskt för att se deras värde för varje egenskap. För kor har detta
börjat testas senare jämfört med tjurar. Avelsdjur testas för att se hur bra föräldrar de är och om de
ska fortsätta att avlas på. Singel- nucleotide polymorphs (SNPs) är olika baspar i genomet. 150 000
SNPar analyserades hos 81 SRB tjurar och 83 SLB/Holstein tjurar och jämfördes med andra
quantitative trait loci regioner och SNPar från tidigare studier för att hitta kopplingar till
gener/egenskaper. Många av SNParna var förknippade med produktion- och hälsoegenskaper. Det
visade sig att SNP för SLB/Holstein-tjurarna hade förändrats mer än för SRB-tjurarna.
Produktionsegenskaperna hade en negativ korrelation till fruktsamhetsegenskaperna och sjukdomar
som t.ex. mastit. Inom tjuraveln har förändringar skett för produktionsegenskaper som bland annat
mjölkningshastighet och proteininnehåll. När man avlar på en specifik gen/egenskap att det viktigt
att veta att egenskapen kan ha ett genetiskt samband till andra gener/egenskaper som kan vara
ogynnsamma för både lantbrukarnas ekonomi och djurens hälsa.

,

Tjuravel har genomförts under många decennier på samma sätt som för mjölkkor. Både tjurarna och
korna som används har testats genomiskt för att se deras värde för varje egenskap. För kor har detta
börjat testas senare jämfört med tjurar. Avelsdjur testas för att se hur bra föräldrar de är och om de
ska fortsätta att avlas på. Singel- nucleotide polymorphs (SNPs) är olika baspar i genomet. 150 000
SNPar analyserades hos 81 SRB tjurar och 83 SLB/Holstein tjurar och jämfördes med andra
quantitative trait loci regioner och SNPar från tidigare studier för att hitta kopplingar till
gener/egenskaper. Många av SNParna var förknippade med produktion- och hälsoegenskaper. Det
visade sig att SNP för SLB/Holstein-tjurarna hade förändrats mer än för SRB-tjurarna.
Produktionsegenskaperna hade en negativ korrelation till fruktsamhetsegenskaperna och sjukdomar
som t.ex. mastit. Inom tjuraveln har förändringar skett för produktionsegenskaper som bland annat
mjölkningshastighet och proteininnehåll. När man avlar på en specifik gen/egenskap att det viktigt
att veta att egenskapen kan ha ett genetiskt samband till andra gener/egenskaper som kan vara
ogynnsamma för både lantbrukarnas ekonomi och djurens hälsa.

Main title:Changes in bull breeding during the years
Subtitle:a comparison between 1950 and 1980/90 century
Authors:Hagelberg, Moa
Supervisor:Johansson, Anna Maria
Examiner:Nyman, Sofia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY001 Agricultural Science Programme - Animal Science 270 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Breeding and Genetics
Keywords:Bulls, breeding, SNP, traits, decades, production, health, SLB, Holstein, SRB
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16107
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16107
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:English
Deposited On:30 Sep 2020 10:58
Metadata Last Modified:01 Oct 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics