Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Anna, 2020. Stump treatment against Heterobasidion root rot in practical forestry : how well does it work?. Second cycle, A2E. Alnarp: SLU, Southern Swedish Forest Research Centre

[img]
Preview
PDF
536kB

Abstract

The effect of Phlebiopsis gigantea on root and butt rot causing fungus Heterobasidion spp. was investigated in fifteen stands of Norway spruce (Picea abies) in southern Sweden. The stumps were mechanically treated immediately after felling and only stumps with no sign of decay were sampled for the study. A pictorial sampling of 396 stumps was conducted one to six hours after felling to analyze the treatment coverage. Six to seven weeks later, discs of the photographed stumps were cut and analyzed for the presence of Heterobasidion. The effect of P. gigantea on Heterobasidion was calculated using four measurements: treatment coverage of Rotstop®S Gel, relative infected area, number of Heterobasidion colonies per disc and infection frequency (proportion of infected stumps). Overall, treatment with Rotstop®S Gel did not protect against spore infection. Larger stumps were more susceptible and suffered from more severe infections, regarding size and number of Heterobasidion colonies. However, the relative infected area decreased with an increasing coverage of P. gigantea, highlighting the importance of having a 100% treatment coverage on all stumps. By contrast, treatment coverage failed to reach minimum coverage (85-95%), commonly required by stakeholders, on a large proportion of the stumps, pointing to the need of improving the technology calibration. Further studies on stump treatment against root and butt rot in practice are necessary, as the results from this study are inferior to earlier studies with controlled measurements.

,

Effekten av Phlebiopsis gigantea på rotrötesvampen Heterobasidion spp. undersöktes i femton granbestånd (Picea abies) i södra Sverige. Stubbarna behandlades mekaniskt omedelbart efter fällning och endast friska stubbar utan tecken på röta valdes ut för studien. En bildsamling av 396 stubbar utfördes en till sex timmar efter fällning för att analysera täckningsgraden av behandlingen. Sex till sju veckor senare kapades diskar från de tidigare fotograferade stubbarna för att analysera förekomsten av Heterobasidion. Effekten av P. gigantea på Heterobasidion beräknades m.h.a. fyra mått: täckningsgraden av Rotstop®S Gel, den relativa infekterade arean, antal kolonier av Heterobasidion per disk och infektionsfrekvensen (proportionen av infekterade stubbar). Resultaten visade att Rotstop®S Gel inte skyddade mot sporinfektioner. Större stubbar hade högre infektionsbenägenhet och led av svårare infektioner, gällande storlek och antal kolonier av Heterobasidion. Däremot minskade den relativa infekterade arean med en ökande täckningsgrad av P. gigantea, vilket påvisar vikten av att behandla alla stubbar med 100% täckningsgrad. Däremot uppnådde endast liten andel av stubbarna minimumkraven (85–95%), som ofta är begärda av skogsföretagen, vilket pekar på att kalibrering av teknologin behöver förbättras. Fler studier på rot- och stubbröta i praktiken är nödvändiga, eftersom resultaten från denna studie är sämre än tidigare studier med kontrollerade mått.

Main title:Stump treatment against Heterobasidion root rot in practical forestry
Subtitle:how well does it work?
Authors:Nilsson, Anna
Supervisor:Rönnberg, Jonas
Examiner:Holmström, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Southern Swedish Forest Research Centre
Keywords:Heterobasidion, Phlebiopsis gigantea, stump treatment efficacy, Rotstop®S Gel
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15991
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15991
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry production
Language:English
Deposited On:14 Sep 2020 06:24
Metadata Last Modified:15 Sep 2020 01:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics