Home About Browse Search
Svenska


Jakuszewska, Aleksandra, 2020. Den polska bostadsgården : ett gestaltningsprogram för bättre välbefinnande. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
3MB

Abstract

Tillgång till bostadsnära natur är avgörande för stadsbornas välmående. Naturen har en mycket positiv inverkan på oss människor. Den har en lugnande effekt och gör att vi återhämtar oss snabbare från stress. Tillgång till natur är dock väldigt sällsynt i de polska städerna. Grönytorna bortprioriteras och bostadsgårdarna används oftast som parkering istället för en plats för rekreation, avkoppling och lek. De mest drabbade är människor som bor i de äldre bostadsområden som behövs rustas upp och omplaneras för att ändra dess funktion till en plats som gynnar de boendes välmående och tillgång till grönska. För att få ett bra resultat som ökar bostadsgårdarnas användning måste de boende engageras i planeringsprocessen och dela med sig av sina tankar och åsikter om den använda platsen. Det bidrar till kunskap i landskapsarkitekternas yrke i hur den planerade platsen faktiskt används och upplevs av brukarna samt ökar förståelsen i vad som borde ändras på platsen och på vilket sätt. I den här uppsatsen undersöks en äldre bostadsgård vid Wojciecha Drzymaly gatan i Opole, Polen som i dagsläget fungerar mest som parkering och behöver rustas upp. En enkätundersökning görs för att studera vad de boende tycker om sin bostadsgård. Genom ytterligare inventering och analys utformas ett program som redovisar ett nytt sätt att disponera ytan. Bostadsgården blir mer strukturerad, får tydliga parkeringsplatser samt en avgränsad grönyta för socialt umgänge för de boendes välbefinnande.

,

Access to nature close to our homes is crucial for the well-being of people living in cities. Nature has a very positive impact on humans. It has a calming effect and allows us to recover faster from stress. However, access to nature is very rare in Polish cities. Green areas are given lower priority and residential yards are most often used as parking lots instead of a place for recreation, relaxation and play. The most affected are people who live in the older residential areas that need to be restored and re-planned to change their function for the residents' well-being and access to greenery. To get a good result that increases the use of the residential yards, the residents must be involved in the planning process and share their thoughts and opinions about the used space. It contributes to knowledge in the landscape architects' profession in how the planned site is actually used and experienced by its users and also increases the understanding of what should be changed and how. This thesis examines an older residential yard on Wojciecha Drzymaly street in Opole, Poland, which currently functions as a parking lot and needs to be refurbished. A survey is conducted to study what the residents think about their residential yard. Through further inventory and analysis, a program is designed that presents a new way of arranging the site. The residential yard becomes more structured with parking spaces and a separated green area for social interaction for the well-being of the residents.

Main title:Den polska bostadsgården
Subtitle:ett gestaltningsprogram för bättre välbefinnande
Authors:Jakuszewska, Aleksandra
Supervisor:Queiroz, Marina
Examiner:Vicenzotti, Vera
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:bostadsgård, grönska, boende, bostadsnära natur
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500177
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500177
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:03 Dec 2020 07:43
Metadata Last Modified:04 Dec 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics