Home About Browse Search
Svenska


Torstensson, Ellen and Persson, Emelie, 2020. Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa. First cycle, G1E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

Att välja rätt strömaterial till mjölkproduktionen är aldrig lätt. Det finns både för och nackdelar med alla typer av strömaterial. Många lantbrukare i Sverige har hälsa och välmående i fokus då det gäller liggkomfort och minskning av skador hos kor. Gödselfiber är ett relativt nytt material som kommit på marknaden. I dagsläget är metoden på framfart bland svenska lantbrukare, som vill hitta ett strömaterial som är både billigt och kan ge korna bättre komfort och hälsa. För att lösa det finns möjligheten att separera den torra substansen i flytgödseln och på så vis ta vara på fibern och använda det att strö med i stallen. Den vanligaste metoden i Sverige är skruvpress som används för gödselseparering.

Studien är gjord med en litteraturstudie samt en intervjustudie med fem olika lantbrukare från olika delar i landet. Varje lantbrukare har fått svara på samma frågor, där resultaten sammanställs och analyseras. Vid intervjun fick lantbrukarna svara på ett fyrtiotal frågor, såsom hur många djur som finns i besättningen, har mjölkkornas allmänna hälsa blivit bättre/sämre, hur länge gården har använt gödselfiber med mera. Frågorna har ett fokus på vad lantbruken tycker om gödselfiber, om materialet har givit en positiv eller negativ utveckling vad gäller kornas allmänna hälsa och juverhälsa.

Utifrån intervjuerna som gjordes verkade alla de intervjuade vara nöjda med gödselfiber. och har mycket positiva tankar om materialet. Lantbrukarna strör mer med gödselfiber jämfört med tidigare strömaterial där man hade en tendens att snåla in för att få lagret att räcka längre. De största utmaningarna som finns är att göra hanteringen enkel och hur man planerar rutiner när det gäller skrapning och utgödsling.

Det vi om fram till i den här studien var att lantbrukarna tycker att gödselfiber har ökat kokomforten, eftersom korna hade mindre liggskador, hältor samt hasskador. Korna ligger i längre perioder och idisslar mer. Även juver och spenar har blivit renare och lättare att torka av vid mjölkning. Spenarna har även blivit mer mjuka och glatta. Det finns ingen ökning av mastiter på gårdarna, och halter av bakterier, celler och sporer ligger på ungefär samma som tidigare innan gårdarna bytte till gödselfiber. Gårdarna i undersökningen använder sig av samma typ av gödselseparator, dessutom låter två gårdar den separerade gödseln hygieniseras i en hygieniseringstrumma. Mjölkmängden har inte stigit vid övergång till gödselfiber som strömaterial, förutom på en gård där gården bytte från madrass i liggbåsen till djup bädd i samband med övergång till gödselfiber.

Slutsatserna är att det egentligen inte finns något rätt eller fel vad gäller val av strömaterial, utan det viktiga är att man tänker efter och har en strategi hur det fungerar för just den gårdens förutsättningar. Det är också viktigt att ha bra rutiner vid skrapning och jämning av bädden, och att torrsubstanshalten i gödselfibern skall vara 36 - 42 % ts för att göra det enkelt att hantera.

,

Choosing the right bedding material for the cows is never easy. There are both pros and cons to all types of all different types of bedding material. Many farmers in Sweden have focus on animal health and well-being, in terms of good lying comfort, and reduction of injuries. Recycled manure solids is a relatively new bedding material on the market. A growing number of Swedish farmers are starting to use it, they want a bedding material that is cheap and can give the cows better lying comfort and good health. One solution is to use the fiber from the manure as bedding. There are various separators used for manure separation, the most common used in Sweden is a screw press.

The study was conducted through interviews with five farmers from different parts of the country. Each farmer had to answer all the questions, the results were compiled and analyzed.

Farmers were asked forty questions, such as how many animals are in the herd, if the general health status of the dairy cows had become better or worse, for how long time the farm had used recycled manure solids, and more. The questions had a focus on what the farmers think about recycled manure solids as bedding material, and whether the bedding had positive or negative effects on the general health and udder health of the cows.

All farmers interviewed seemed satisfied with the new bedding and they had very positive thoughts on the material. They used more bedding in the cubicles compared to previous used bedding (wood shavings) when there was a tendency to be sparing with the bedding material to make it to last longer. The farmer found challenges to make handling simple and to plan bedding and cleaning routines in the cubicles.

The results show that farmers think that recycled manure solids has become an advantage for the cow comfort since the cows had less lameness and hook injuries. The cows were lying down for longer periods and ruminated more. Udders and teats have become cleaner and easier to wipe off at milking. The teats have also become softer and smoother. Somatic cell counts, amount of bacteria and spores in milk did not increase. There was no increase of mastitis on the farms; the levels were about the same as before the farms changed to recycled manure bedding. All farms had the same type of separator, in addition, two farms made a hygienisation of the material in a rotating drum.

The conclusion is that there is no right or wrong when it comes to choose bedding material. However, it is important to have a strategy for each farm, since the conditions may. It is also important to have good routine on the farm for bedding and cleaning the cubicles. To make the bedding easy to handle, the dry matter content of the recycled manure solids should be 36 - 42%.

Main title:Gödselfibers för- och nackdelar för kornas hälsa
Authors:Torstensson, Ellen and Persson, Emelie
Supervisor:Magnusson, Madeleine and Jeppsson, Knut-Håkan
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G1E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:gödselfiber, green bedding, RMS, fibergödsel, fiberströ, gödsel, strömaterial, djupströbädd, liggbås, teknik, djurhälsa
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16244
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16244
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal husbandry
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2020 09:22
Metadata Last Modified:03 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics