Home About Browse Search
Svenska


Tirén, Sigrid, 2020. Mineralkväve i åkermark efter skörd : vilka faktorer påverkar nivåerna och hur kan höga värden undvikas?. Second cycle, A1E. Uppsala: SLU, Dept. of Soil and Environment

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Kväve är ett viktigt näringsämne inom växtodlingen och för att uppnå en hög skörd med en hög kvalitet behöver kväve tillföras odlingen genom kvävegödsling. Att tillföra en allt för hög kvävegödselmängd kan öka mängden mineralkväve som blir kvar i marken efter skörd, vilket ökar risken för att kväve ska utlakas eller denitrifieras. Mängden mineralkväve i marken kan ge en indikation för hur stor risken för kväveläckage från en jord är.

Syftet med denna studie var att undersöka hur olika kvävegivor påverkar skörd och proteininnehåll, vilka faktorer som påverkar mängden mineralkväve i marken samt hur mineralkvävemängden i marken efter skörd påverkas av den ekonomiskt optimala kvävegivan.

Data från försöksserie L3-2299 som genomfördes 2016–2018 användes i denna studie. I försöken odlades höstvete på 11 platser varje år som gödslades med olika kvävegivor. I några led togs jordprover (0–30 & 30–60 cm) för att bestämma mängden mineralkväve i marken efter skörd.

En ökad kvävegiva resulterade i att kväveskörden, som påverkas av både kärnskörden och proteininnehåll, och mineralkvävet i marken ökade. Hur stor ökningen av mineralkväve i marken blev skiljde sig mellan olika jordarter och mellan de år som försöket utfördes. Mängden mineralkväve i marken beror till viss del på kvävegödslingsgivan, kväveskörden och markens mineralisering men systemet är komplext och andra faktorer har också en inverkan på mängden.

Vid kvävegödslingsnivåer över den ekonomiskt optimala kvävegivan ökar mängden mineralkväve i marken. Den ekonomiskt optimala kvävegivan är en bra gödslingsgiva att sträva efter för en hög och kvalitativ skörd och för att minska risken för stora mängder mineralkväve i marken efter skörd. Det är dock svårt att förutbestämma den optimala givan då den kraftigt varierar mellan olika platser och år.

,

Nitrogen is an important nutrient in crop production. To reach a high yield and high quality, nitrogen needs to be added to the crop through fertilization. By adding too much nitrogen fertilizer, the amount of mineral nitrogen left in the soil after harvest can increase and thereby the risk for nitrogen losses by leaching and denitrification. The amount of mineral nitrogen in the soil can give an indication of the risk of nitrogen leaching from the soil.

The aim of this study was to examine how different nitrogen rates effect the yield and protein content, which factors that effects the amount of mineral nitrogen in the soil and also how the content of mineral nitrogen in the soil is affected by the economically optimal nitrogen level.

Data from the field trial series L3-2299 carried out 2016-2018 was used in the study. In the field trials winter wheat was cultivated at 11 locations each year and was fertilized with different nitrogen rates. In some of the plots, soil samples (0-30 & 30-60 cm) was collected to determine the amount of mineral nitrogen in the soil after harvest.

The results showed that an increase in nitrogen fertilization rate increased both the nitrogen harvest, including both grain yield and protein content, and the amount of mineral nitrogen in the soil. However, the mineral nitrogen content in soil and the impact of the different factors differed a lot between the different sites and years. The mineral nitrogen content in the soil was dependent on the nitrogen fertilization rate, the nitrogen harvest, and the mineralization but the system is complex and other factors effects as well.

At nitrogen fertilization rates above the economical optimum, the amount of mineral nitrogen in the soil increased. The economically optimal nitrogen dose could be a nitrogen level to strive for to get a high yield with a good quality and reduce the risk of high amount of mineral nitrogen in the soil. However, it is a challenge to predict the optimal rate due to variation between sites and years.

Main title:Mineralkväve i åkermark efter skörd
Subtitle:vilka faktorer påverkar nivåerna och hur kan höga värden undvikas?
Authors:Tirén, Sigrid
Supervisor:Hamnér, Karin and Börling, Katarina
Examiner:Kirchmann, Holger
Series:Examensarbeten / Institutionen för mark och miljö, SLU
Volume/Sequential designation:2020:18
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A1E
Student's programme affiliation:NY003 Agricultural Programme - Soil/Plant 270 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Soil and Environment
Keywords:kvävegödsling, ekonomiskt optimal kvävegiva, mineralisering, höstvete
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16246
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16246
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Soil fertility
Language:Swedish
Deposited On:28 Oct 2020 10:31
Metadata Last Modified:29 Oct 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics