Home About Browse Search
Svenska


Mårtensson, Hanna, 2020. Känslig miljö under stor infrastruktur : en studie och gestaltningsförslag för Gömmarravinen. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
16MB

Abstract

Detta examensarbete handlar om att gestalta utifrån en plats förutsättningar, behov och framtidsplaner, allt detta i en svår trafikmiljö. Med målsättningen att stärka konnektiviteten, alltså kopplingarna mellan landområden, resulterar arbetet både i en studie och ett gestaltningsförslag. Syftet är att skapa en medvetenhet i hur passager i infrastrukturprojekt kan gestaltas. Detta utifrån en specifik plats och anpassad för de som är mest troliga användarna.

Genom att implementera passager i vägprojekt kan även andra rörelser i området tillåtas. Rörelser som annars hade hindrats av den nya vägen. För att lyckas med det måste många faktorer vägas in. På grund av detta är det nödvändigt att examensarbetet är platsspecifikt och behandlar därför Gömmarravinen. Ett område som i dagsläget är en del av projekteringen av 259 Tvärförbindelse Södertörn, en del av ett stort infrastrukturprojekt i södra Stockholm. De användare som undersöks är däggdjur, människa och den akvatiska faunan.

För att kunna skapa en passage bestående av relevanta åtgärder för rätt användare är det viktigt att samla kunskap om de nutida, framtida, storskaliga och småskaliga behoven och förutsättningarna som finns i området. Denna kunskap har tagits fram med hjälp av rapporter där Gömmarravinen är delaktig samt vetenskaplig litteratur om de tre användarnas behov och preferenser. Detta har resulterat i att de viktigaste faktorerna, som designåtgärderna av passagen bör förhålla sig till, kunnat klargöras. Dessa faktorer är begränsade ljusförhållanden, höga bullernivåer, känslig naturmiljö samt den akvatiska faunans och människans preferenser. De två sistnämnda är de användare som studien kom fram till är de som med störst sannolikhet kommer att nyttja passagen.

De faktorer som studien belyser undersöks djupare med hjälp av litteratur som berör hur man med designåtgärder kan skapa en attraktiv passage. Denna litteratur behandlar ljud- och ljusförhållanden, vattenrestaurering samt hur dessa tre bör vara för att gynna människan och den akvatiska faunan. Detta materialiseras sedan, med hjälp av platsbesök, konsekvensanalys och skissande, i ett gestaltningsförslag. Detta förslag visar hur en passage i Gömmarravinen kan utformas så att nödvändiga kopplingar i landskapet stärks.

,

This master thesis in Landscape Architecture aims to create awareness about how passages in infrastructure projects can be designed, based on a site-specific place and the preferences of the target groups.

The possibility for organisms to move across the landscape is essential for everyone. Road networks often disturb this movement, which causes barriers for both humans and animals. Creating passages that allow movement between patches in the landscape and infrastructure projects can help improve the landscape connectivity.

However, this is something that cannot easily be achieved. It takes a lot of time and effort to get a good knowledge of all the necessary factors to have in mind when designing a successful passage. Because of that, this thesis is focused on how to manage Gömmarravinen, a natural ravine, which will be affected by the construction of Tvärförbindelse Södertörn, a vast infrastructure project south of Stockholm. It will also examine if humans, mammals, or aquatic fauna are most likely to use a passage in Gömmarravinen after the new road is constructed.

To be able to make clever measures for the users, it is necessary to collect information about the conditions and needs of the area, including facts about the present, the future, and about big and small-scale aspects of the site. This information was gathered from public documents about Gömmarravinen and from scientific papers that examine the needs of the users. Finally this part of the study will clarify the most vital factors that need to be included in the final design. This could be things like limited light conditions, a high level of noise, a sensitive environment, human preferences and the conditions of aquatic fauna.

Main title:Känslig miljö under stor infrastruktur
Subtitle:en studie och gestaltningsförslag för Gömmarravinen
Authors:Mårtensson, Hanna
Supervisor:Ahrland, Åsa
Examiner:Åkerblom, Petter and Lundvall, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:konnektivitet, faunapassage, infrastruktur, ljudmaskering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500147
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500147
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:23 Sep 2020 05:51
Metadata Last Modified:24 Sep 2020 01:10

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics