Home About Browse Search
Svenska


Pedersen, Mette, 2020. Skiljer sig synen på 3R mellan yrkesåldrar på KI? : analys av kunskap, upplevd användbarhet och attityd kring 3R hos forskare och toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

3R (Replacement, Reduction och Refinement - översatt till svenska: ersätta, minska och förfina) utvecklades främst för att förbättra djurvälfärden för djur som används i djurförsök. 3R har fått en allt viktigare roll inom forskning med försöksdjur, inte minst på grund av EU:s uppdaterade djurskyddsdirektiv som implementerades i svensk lagstiftning 2013. Det brittiska nationella centret för 3R, NC3Rs, genomförde 2008 en enkätundersökning av brittiska forskares attityd och kunskap om 3R för att kartlägga behovet av framtida 3R-utvecklingsstrategier. En modifierad version av NC3Rs enkätmodell skickades 2018 till personer på Karolinska Institutet som arbetade med djurforskning. Ytterligare en version av enkäten skickades till toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet 2016 samt 2017. Enkätsvaren har analyserats inom detta kandidatprojekt med syftet att utvärdera skillnader/mönster i kunskap, upplevd användbarhet och attityd avseende 3R mellan tre olika “yrkesåldrar”; studenter, juniora forskare och seniora forskare. Skillnader i kunskap, upplevd användbarhet och attityd hittades mellan studenter och de två forskargrupperna. Studien indikerar att studenter har en mindre negativ inställning till 3R, bättre kunskap om felaktiga definitioner av 3R och uppfattar Refinementmetoder som mer användbara inom forskningen än juniora och seniora forskare.

,

The 3Rs (Replacement, Reduction and Refinement) were developed primarily to improve animal welfare for animals used in research. The 3Rs have gained an increasingly important role within animal research, not the least because of EU’s updated animal welfare Directive implemented in Swedish legislation in 2013. In 2008, the British National Center for the 3Rs (NC3Rs), conducted a survey of British researchers' attitudes and knowledge about 3R to identify the need for future 3R development strategies. A modified version of the NC3Rs survey model was sent to researchers working with animal models at Karolinska Institutet in 2018. A version of the questionnaire was sent to toxicology master students at Karolinska Institutet in 2016 and 2017. The survey responses have been analyzed within this bachelor project with the aim of discovering differences/patterns in knowledge, perceived usefulness and attitude of the 3Rs between three different “professional ages”; students, junior researchers and senior researchers. Differences in knowledge, perceived usefulness and attitude were found between students and the two groups of researchers. The study indicates that students have a less negative attitude towards the 3Rs, better knowledge of incorrect definitions of the 3Rs and perceive Refinement methods as more useful in research than junior and senior researchers.

Main title:Skiljer sig synen på 3R mellan yrkesåldrar på KI?
Subtitle:analys av kunskap, upplevd användbarhet och attityd kring 3R hos forskare och toxikologimasterstudenter på Karolinska Institutet
Authors:Pedersen, Mette
Supervisor:Lindsjö, Johan
Examiner:Spangenberg, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NM011 Sustainable Development - Master's Programme 120 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Animal Environment and Health (until 231231)
Keywords:3R, attityd, djurvälfärd, försöksdjur, djurforskning, laborationsdjur, Karolinska Institutet, KI, forskning, forskare, toxikologimasterstudenter, replacement, reduction, refinement, ersätta, minska, förfina
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15866
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15866
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Research methods
Language:Swedish
Deposited On:05 Aug 2020 08:28
Metadata Last Modified:06 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics