Home About Browse Search
Svenska


Chetnik, Zuzanna, 2020. No-till grain legume production in organic farming : constraints, possibilities and potential agronomic practice. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Today’s agriculture is often specialised, and relies on pesticides, synthetic fertiliser and tillage. Tillage, especially ploughing, has shown to have a negative impact on climate, soil health and -biodiversity. An alternative is no-tillage, a practice that leaves the soil almost undisturbed except for minimal impact during sowing. Implementing no-tillage into organic agriculture has potential to make it more sustainable. However, it is a challenge since tillage is the main method of weed control in organic agriculture, especially in row crops with low competitiveness against weeds like grain legumes. Cultivation of grain legumes generates significantly less greenhouse gas emissions compared to animal products and are beneficial for cropping systems.
The aim of this study is to explore agronomic options available for cultivating grain legumes using no-tillage in organic agriculture: cover crop mulch, crop residue retention and intercropping. This is done by reviewing literature and interviewing a crop production advisor. The transferability of the reviewed research results to Swedish pedoclimatic conditions is discussed. The results show that no-tillage is uncommon in organic farming in northern climates due to the lack of efficient alternative weed control methods. Using mulch is a common method of weed control in organic no-tillage. However, in Sweden the growing period is too short to achieve the amount of biomass needed for weed suppression through mulching. Intercropping has shown to be beneficial for controlling weeds and could be feasible in Sweden. More research in this area is needed to successfully implement no-tillage into organic grain legume farming in Sweden.

,

Dagens lantbruk är ofta specialiserat, intensivt och beroende av bekämpningsmedel, konstgödsel och jordbearbetning. Jordbearbetning, speciellt plöjning, har visat sig ha en negativ inverkan på markhälsa, klimatet och markens biologiska mångfald. Ett alternativ till jordbearbetning är direktsådd där jorden inte störs förutom vid sådden. Införande av direktsådd i ekologiskt lantbruk skulle kunna göra det mer hållbart. Det är dock en utmaning eftersom jordbearbetning är den huvudsakliga metoden för ogräsbekämpning inom ekologiskt lantbruk, speciellt i radsådda grödor med dålig konkurrensförmåga mot ogräs som trindsäd. Odling av trindsäd ger upphov till betydligt mindre utsläpp av växthusgaser jämfört med animaliska produkter och har flera växtföljdsfördelar.
Denna litteraturstudie har som mål att utforska några av de odlingsåtgärder som kan användas i ekologisk odling av trindsäd med direktsådd: kompost av täckgrödor, bibehållande av skörderester och samodling. Detta görs genom en litteraturstudie samt en telefonintervju med en växtodlingsfådgivare. För- och nackdelarna av dessa metoder inom områden som markhälsa, orgäskontroll och ekonomi beskrivs. Det diskuteras även om direktsådd är lämpligt i Sverige. Resultaten visar att direktsådd är ovanligt inom ekologiskt lantbruk i kallare klimat på grund av brist på effektiva metoder för ogräsbekämpning. Att använda kompost som marktäckning är en vanlig metod för ogräsbekämpning i ekologisk odling med direktsådd. I Sverige är dock växtsäsongen för kort för att åstadkomma tillräckligt mycket biomassa för att bekämpa ogräs. Samodling har visat sig vara fördelaktigt för att kontrollera ogräs och kan vara genomförbart i Sverige. Mer forskning behövs inom området för att framgångsrikt kunna odla ekologisk trindsäd med direktsådd i Sverige.

Main title:No-till grain legume production in organic farming
Subtitle:constraints, possibilities and potential agronomic practice
Authors:Chetnik, Zuzanna
Supervisor:Menegat, Alexander and Jäck, Ortrud and Dahlke, Steffen
Examiner:Vico, Giulia
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY011 Agricutural programme - Soil/Plant, 300.0hp
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Crop Production Ecology
Keywords:no-till, conservation tillage, cover crops, intercropping, organic farming, grain legumes
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15890
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15890
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Soil cultivation
Cropping patterns and systems
Language:English
Deposited On:13 Aug 2020 06:33
Metadata Last Modified:14 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics