Home About Browse Search
Svenska


Waldin, Henrik Mikael, 2020. Varufiering i hållbarhetens namn. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
306kB

Abstract

Denna uppsats handlar om hur de värden vi tillskriver naturen paketeras och varufieras i samband med hållbar utveckling. UNESCOs biosfär-områden utgör en arena för genomförandet av FNs globala hållbarhets-mål och används därför som fallstudie i uppsatsen. Studien är framför-allt baserad på kvalitativa metoder i form av semistrukturerade inter-vjuer.
Uppsatsen argumenterar att biosfärområdena använder kommunika-tivt handlande i form av varumärkesbyggande för att skapa legitimitet för bevarandearbetet i kärnområdena. Det kommunikativa handlandet blir ett tillvägagångssätt för att varufiera naturen i hållbarhetens namn och varufieringen skapar i sin tur legitimitet för biosfärområdets hand-lande. I denna process är dialogen central och måste alltid hållas aktiv för att inte avta.

,

This thesis addresses how the values that are ascribed to nature are com-modified through acts of sustainable development. UNESCOs Bio-sphere reserves are presented as a stage for the UN Global Goals of sustainability and are therefor used as case study. This study is foremost based on qualitative methods in the form of semi structured interviews.
The thesis argues that the biosphere reserves use communicative action in the form of brand building to create legitimacy for the conservation work in the core areas. Communicative action is used as a utility to commodify nature in the name of sustainability while the process of commodification creates legitimacy for the actions of the biosphere re-serve. Dialogue is vital and needs to be maintained or the process will stagnate.

Main title:Varufiering i hållbarhetens namn
Authors:Waldin, Henrik Mikael
Supervisor:Sandström, Emil
Examiner:Beckman, Malin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NY009 Agriculture Programme - Rural Development 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:varufiering, hållbar utveckling, biosfärområden, social organisering
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500125
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500125
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Trade, marketing and distribution
Nature conservation and land resources
Language:Swedish
Deposited On:04 Aug 2020 06:51
Metadata Last Modified:05 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page