Home About Browse Search
Svenska


Odhnoff, Anton and Eidstam, Zottie, 2020. Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling utan tillförsel av animaliska gödselmedel. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
449kB

Abstract

The study is about plant nutrient supply for an organic, plant-based cultivation system. The purpose has been to find out whether the nutritional supply can be secured by different cultivation methods in an organic plant-based cultivation system. The reason we choose this subject is because of its relevance for the future.

The Swedish Parliament has decided that livestock should be reduced in Sweden due to its impact on climate change with large greenhouse gas emissions as a result. Instead, a larger amount of the cultivated land should be used for cultivation of vegetables for human consumption as this has less climate impact than animal-based food. Increased organic production together with a decrease in livestock creates the need for alternatives to animal fertilizers. Already today, there may be difficulties in obtaining sufficient quantities of stable manure to secure the plant nutritional need in organic farming. An increasing number of growers are therefore putting in effort to build up soil fertility. In order to secure plant nutrition, methods such as crop rotation, catch crops, green manure, mulching and compost are used.

For fifteen years, there has been a certification that only allows plant-based fertilizers. Stockfree-Organic Standards that originating in the UK and Biocyclic Vegan Standard from Germany are two certifications that an increasing number of growers in Europe use because they want to grow without animal fertilizers. In Sweden, plant-based cultivation is also applied.

,

Studien handlar om växtnäringsförsörjning för ett ekologiskt, växtbaserat odlingssystem. Syftet har varit att ta reda på huruvida näringstillgången kan säkras med olika odlingsmetoder i ett sådant typ av system. Anledningen till val av ämne är att det finns en relevans för framtida odlingar.

Sveriges Riksdag har beslutat att djurhållningen ska minska i Sverige eftersom den påverkar klimatförändringar med stora utsläpp av växthusgaser. Istället ska mer av odlingsmarken användas för odling av vegetabilier för humankonsumtion som har en mindre klimatpåverkan än animaliska livsmedel. En ökad ekologisk produktion tillsammans med en minskad djurhållning skapar behov av alternativ till animaliska gödselmedel. Redan idag kan det finnas svårigheter att få tag i tillräckliga mängder stallgödsel för att säkra växtnäringsbehovet inom ekologisk odling. Allt fler odlare lägger därför vikt vid att bygga upp markbördigheten. För att säkra tillgång på växtnäring används en väl planerad växtföljd, fånggrödor, gröngödsling, marktäckning och kompost.

Sedan femton år tillbaka finns Stockfree-Organic Standards, en certifiering som enbart tillåter växtbaserade gödselmedel. Biocyclic Vegan Standard från Tyskland är ytterligare en certifieringar som ett ökat antal odlare i Europa använder sig av eftersom de vill odla utan animaliska gödselmedel. Även i Sverige tillämpas växtbaserad odling.

Main title:Växtnäringsförsörjning i ekologisk odling utan tillförsel av animaliska gödselmedel
Authors:Odhnoff, Anton and Eidstam, Zottie
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Asp, Håkan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:växtbaserad odling, vegan, ekologisk odling, växtnäring, gröngödsling, bördighet, mikroliv, plant-based farming, vegan, organic production, plant nutrient, green manures, soil fertility, microlife
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15473
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15473
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Fertilizing
Cropping patterns and systems
Language:Swedish
Deposited On:17 Apr 2020 07:57
Metadata Last Modified:18 Apr 2020 04:02

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics