Home About Browse Search
Svenska


Aronsson, Michel, 2020. Blev det som det var tänkt? : en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Urban and Rural Development

[img]
Preview
PDF
989kB

Abstract

I den här uppsatsen undersöks om en utemiljö blev som det var tänkt? Syftet är att illustrera distansen mellan plan och färdig anläggning och hur de båda förhåller sig till brukarna. I det här fallet studeras bygghandlingarna för utemiljön till Solbacka demensboende i Norrtälje och jämförs med den färdiga anläggningen åtta år efter att den stod färdigställd. En litteraturöversikt och en analys av utemiljöns anpassning till de demenssjuka brukarna har också gjorts. De skillnader som fanns mellan bygghandlingarna och verkligheten var främst ändringar som gjorts efter färdigställandet för att bättre anpassa utemiljön till de boende. Flera aspekter i utemiljön och även vissa av de ändringar som gjorts i efterhand har dock visat sig brista i anpassning till de demenssjuka brukarnas behov. Gestaltaren av utemiljön hade kunskaper om målgruppen, eftersom funktioner och element som återfinns i bygghandlingarna har stöd i litteraturen. I realitet har dock flera av dessa funktioner och element bris-ter, vilka i många fall begränsar användandet av dem i utemiljön. Dessa brister behöver åtgärdas för att utemiljön ska kunna fylla hela sitt syfte och användas som det var tänkt. Detta kräver tid och resurser som sällan finns att tillgå när en utemiljö har färdigställts. Utemiljön i ett vårdboende är en viktig del av verksamheten och resurser borde planeras in från början för anpassningar till de boendes behov.

,

This paper investigates if an outdoor environment became as intended? The purpose is to illustrate the distance between a plan and the completed outdoor environment and how they both relate to the users. In this case, Solbacka dementia care home in Norrtälje was studied. The building plans are compared with the finished outdoor environment eight years after completion. A literature review and an analysis of the outdoor environment's adaptation to the residents have also been made. The differences that existed between the building plans and the reality were mainly changes made after completion to further adapt the outdoor environment to the residents. However, several aspects of the outdoor environment and some of the changes made afterwards are not in line with the resident’s needs. Planners of the outdoor environment had knowledge of the target group, as the features and elements contained in the building plans are supported by the literature. However, several of these functions and elements are lacking, which in many cases limit their usefulness in the outside environment. These things need to be addressed so that the outdoor environment can be used as intended. This requires time and resources that are rarely available after an outdoor environment has been completed. The outdoor environment at a dementia care home is an important part of the care activities and resources should be planned from the beginning for adaptations to the needs of the residents.

Main title:Blev det som det var tänkt?
Subtitle:en studie av utemiljön på Solbacka demensboende i Norrtälje
Authors:Aronsson, Michel
Supervisor:Dahlman, Bodil
Examiner:Myhr, Ulla
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LY008 Landskapsarkitektprogrammet, Ultuna 300 HEC
Supervising department:(NL, NJ) > Dept. of Urban and Rural Development
(LTJ, LTV) > Dept. of Urban and Rural Development
Keywords:demens, terapiträdgård, utemiljö, utevistelse, äldre
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500016
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-500016
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Landscape architecture
Language:Swedish
Deposited On:30 Jan 2020 09:33
Metadata Last Modified:31 Jan 2020 02:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics