Home About Browse Search
Svenska


Sjöstedt, Johan, 2020. Metodvariation vid elektroretinografi av friska Beaglehundar. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
533kB

Abstract

Syftet med arbetet var att studera metodvariationen för elektroretinografi (ERG) av friska beaglehundar.
Undersökningarna gjordes på sex tikar av rasen beagle från kliniska vetenskaper hos SLU. Hundarna bedömdes som friska innan undersökningarna gjordes. Undersökningarna gjordes under
narkos och med ett ERG-protokoll som grundar sig på European College of Veterinary
Ophthalmologists standardprotokoll.
Stor variation sågs för amplituder och lägre variation sågs för implicit-tider mellan individer,
mellan ögon och mellan mättillfällen. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde visas mellan
ögonen på samma individ. Ingen statistiskt signifikant skillnad kunde ses mellan mättillfällen
förutom för den mörkeradapterade b-vågen.
Den här studien har tagit fram normalvärden samt variations- och repeterbarhetskoefficienter
som skulle användas för att hjälpa differentiera mellan sjukliga förändringar och normalvariation. Det finns ett antal faktorer som kan förklara den observerade variationen och som särskilt
visar vikten av noggrann preparation av patienten, samt träning och erfarenhet hos undersökaren. För mer generella resultat eller normalvärden för andra raser behövs ytterligare studier.

,

The purpose of this study was to study the method variations of electroretinography (ERG) in
healthy beagle dogs.
The examinations were performed on six female Beagles from the Clinical Sciences department
of SLU. The dogs were evaluated as healthy before the examinations. The examinations were
performed under general anaesthesia and with an ERG protocol based on the European College
of Veterinary Ophthalmologists standard protocol.
A large variation in amplitudes was seen and lower variations was seen in implicit times between individual dogs, between eyes and between different examinations of the same dog. No
statistically significant difference was seen between the eyes of the same dog. No statistically
significant differences were seen between the repeated examinations for the same individual
except for the dark-adapted b-wave.
This study has produced normal values, coefficients of variation and repeatability that can be
aid in differentiating disease and normal variation. There are several factors that contribute to
the observed variation and that emphasize the importance of meticulous preparation of the patient, as well as training and experience of the examiner. For a more general result or normal
values for other breeds additional studies are required.

Main title:Metodvariation vid elektroretinografi av friska Beaglehundar
Authors:Sjöstedt, Johan
Supervisor:Ekesten, Björn
Examiner:Rönnberg, Elin
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:elektroretinografi, ERG, beagel, hund, metodvariation
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15884
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15884
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:10 Aug 2020 11:15
Metadata Last Modified:11 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics