Home About Browse Search
Svenska


Nilsson, Julia, 2020. Växternas osynliga försvar : en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
321kB

Abstract

I växtproduktion används idag både kemiska bekämpningsmedel och biologiska strategier för att skydda den odlade kulturen från angrepp av olika slag. Men utöver den externa hjälpen från oss människor har växter en egen förmåga att försvara sig mot de hot som finns omkring dem. Såväl strukturella- som biokemiska försvar samarbetar för att växten ska få överleva och föröka sig. Men överlevnad kommer inte utan uppoffring och plantan kan få betala dyrt för sin överlevnad. Både blombildning och smak är några kvalitetsaspekter som kan påverkas vilket betyder att fördelar och nackdelar med ett inducerat försvar måste ställas mot varandra för att avgöra om kostnaderna vägs upp av fördelarna. I denna studie görs en kartläggning av hur växtens försvar är uppbyggt och en djupdykning i den kemiska delen görs för att undersöka dess potentiella styrbarhet. Appliceringen i hydroponiska system ger möjlighet att kontrollera och styra odlingsförhållanden för att lättare inducera stress och en önskad respons hos växten vilket leder till bättre försvar mot angrepp.

,

In todays plantproduction, both chemical and biological controlmethods are being used to protect the cultivated plants from attack of any kind. Apart from the external help from us humans, plants have their own ability to defend themselves against the surrounding threats. Both structural as well as biochemical defenses cooperate so that the plant may survive and propagate. But survival does not come without sacrifice and the plant may come to pay a high price for it. The development of flowers as well as taste are a few qualityaspects that may get affected which means that in order to determine if the benefits of induced defense are worth the costs, the advantages and disadvantages must be weighed against one another. In this study, a survey of the structure of plant defense is made and a deep-dive in the chemical part of the defense is done to examine it’s controllability. An application in hydroponic systems gives the ability to control and steer the growingconditions to induce stress and recieve a desirable response in the plant in order to strengthen the defense against attack.

Main title:Växternas osynliga försvar
Subtitle:en undersökning av sekundära metaboliters betydelse och deras styrbarhet i hydroponiska system
Authors:Nilsson, Julia
Supervisor:Karlen, Helena
Examiner:Bergstrand, Karl-Johan
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:LK005 Horticultural Management Programme - Gardening and Horticultural Production, Bachelor's Programme 180 HEC
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:Rotexudat, abiotiska faktorer, respons, stress, kostnader, primära metaboliter, inducerat växtförsvar
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15459
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15459
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Protection of plants - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:03 Apr 2020 11:17
Metadata Last Modified:04 Apr 2020 04:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics