Home About Browse Search
Svenska


Mansikka, Johan, 2020. HVO – vägen mot ett mer miljövänligt skogsbruk. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

[img]
Preview
PDF
2MB

Abstract

För att skogsbruket fortsatt ska utvecklas och vara produktivt samtidigt som det är miljövänligt så krävs det nya innovationer som är lätta att implementera i dagens maskiner. Detta då skogsmaskiner tillverkas på en liten skala och marknaden i Sverige i princip endast består av ett maskinsystem, skördare och skotare. I dagens maskiner finns det redan miljöanpassade produkter som exempelvis hydraulolja, sågkedjeolja och fetter. Det som dock har varit rätt likvärdigt i alla år är drivmedlet som än idag är diesel. Den konventionella dieseln som används idag har dock utvecklats till viss del genom att bränslet nu delvis består av förnybart material. Idag finns det dock även drivmedel som fullt ut är producerade av förnybart material, samtidigt som de är likvärdiga med konventionella dieseln. Ett av dessa bränslen är HVO, vilket är producerat av restprodukter som exempelvis slaktavfall och trädrester. Denna studie är utförd genom att studera den teoretiska skillnaden mellan HVO och konventionell diesel, för att se hur mycket förbättring miljömässigt som kan göras gällande exempelvis utsläpp från skogsmaskiner genom byte av bränsle. Efter intervjuer med skogsentreprenörer är det tydligt att HVO inte är någonting som används i dagsläget. Orsaken till detta är tydlig efter litteraturstudien där det visar sig att utbudet är alldeles för dåligt för att det ska vara möjligt att användas inom skogsbruket i en större skala.

,

For the forestry to further develop, be productive and still be environmentally friendly new innovations that are easily implemented are in demand. This is because of the low production rate of forestry machines and the market, in Sweden, almost only is about one system of machines, which are harvesters and forwarders. In the forestry today it already exists environmentally friendly products for the hydraulic oil, saw chain oil and grease. The use of biofuel could be said to currently be lacking, and this because the near singular use of conventional diesel. While the conventional diesel today is somewhat more environmentally friendly, because it has a mix of renewable products in it, it now exists some biofuels that entirely is based on renewable products. One of these biofuels is for instance HVO, which is produced by products like forestry residues or left-overs from animal slaughter. This study is made to theoretically investigate the possibility of environmental improvement from the forestry by changing to HVO as fuel instead of conventional diesel. The result of the interviews with forestry entrepreneurs makes it clear that HVO is something that is not used in forestry. The reason for this becomes clear in the literature study that shows that the availability of HVO is too low for it to be used in forestry in a bigger scale.

Main title:HVO – vägen mot ett mer miljövänligt skogsbruk
Authors:Mansikka, Johan
Supervisor:Athanassiadis, Dimitris
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2020:22
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)
Keywords:HVO, biobränsle, skogsmaskiner, utsläpp, skördare, skotare
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16724
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16724
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:01 Jun 2021 08:40
Metadata Last Modified:02 Jun 2021 01:00

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics