Home About Browse Search
Svenska


Wahlèn, Sofia, 2020. Genomisk selektion på besättningsnivå : uppföljning av LD-projektet. First cycle, G2E. Alnarp: SLU, Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Avelsarbete är ett viktigt ekonomiskt verktyg i mjölkkobesättningar idag och för att göra den mer effektiv kan man använda sig av genomisk selektion (GS). Genom modern teknik kan man idag segmentera och kartlägga en stor del av ett djurs genetiska förutsättningar och skapa genetiska markörer som visar vilka egenskaper ett djur är bärare av vilket ger en förståelse för vad som påverkar dess funktion och lönsamhet i besättningen. För att få ett tillförlitligt resultat krävs en stor referenspopulation vilket med fördel tar hänsyn till både hon- och handjur. Med hjälp av GS har man lyckats sänka generationsintervallet med 3,8 år hos vid framtagning av tjurfäder.

GS möjliggör ett tidigt selekterande i besättningarna och säkerställer att rätt djur går vidare i avelsarbetet. VikingGenetics driver LowDensity-projektet (LD-projektet), LD står för att man inte analyserar hela genomet utan att man har kartlagt ca 10 000 genetiska markörer. Projektet subventionerar genetiska tester för lantbrukare som är villiga att testa alla sina djur. Detta skall öka motivationen att använda sig av GS vilket leder till en större referenspopulation och ett säkrare avelsarbete.

Syftet med arbetet är att undersöka hur man kan motivera fler att använda sig utav genomisk selektion och göra det till en naturlig del av avelsarbetet på besättningsnivå. För att undersöka detta skickades en enkät ut till 163 stycken lantbrukare aktiva i LDprojektet. Svarsfrekvensen uppgick till 69,3 % och svaren visade på att intresset för genomisk selektion var fortsatt stort. Största fördelen med GS var enligt enkätsvaren att man underlättade avelsarbetet på kvigor som inte har fenotypiska avelsvärden och på så sätt underlättar utgallringen av djur i ett tidigt skede.

Kritiken kring GS och LD-projektet låg bland annat i att svarstiden från det att lantbrukaren skickat in vävnadsprov till dess att ett genomiskt avelsvärde var tillgängligt ansågs vara för lång, en kortare svarstid skulle möjliggöra en ännu effektivare utgallring av djur som inte håller i besättningen. De tillfrågade lantbrukarna kände en viss oro inför att resultaten på GS inte speglade verkligheten tillräckligt bra för att men helhjärtat kunde satsa på GS. En bättre rådgivning och ett tätare samarbete mellan lantbrukare, rådgivare och VikingGenetics är önskvärt för att öka förståelsen och användningen av GS. 94% av de tillfrågade lantbrukarna vill fortsätta vara aktiva i LD-projektet.

,

Breeding is an important economic tool in dairy production. In order to make it as efficient as possible one can use genomic selection (GS) which creates a map of the animal’s genetic code with selected markers important for a healthy and economic milk cow. In order to get a reliable result, a large reference population with a broad variety is required. With the help of GS, the generation interval of the bulls has been reduced by 3.8 years making the breeding more efficient. GS enables early selection in the herds and ensures that the genes from the right animal are passed on to future generations.

VikingGenetics has a project that subsidizes genetic test to farmers that are willing to test all their heifers called the LowDensity-project (LD-project). This should motivate farmers to use GS and lead to a larger reference population with more genomic markers.

The purpose of this paper is to investigate how VikingGenetics can motivate a larger use of GS and make sure that it is a natural tool in future breeding. A survey was sent out to 163 farmers active in the LD-project. The response rate was 69,3% and showed a large interest for GS. According to the questionnaire the biggest advantage of GS was that it facilitate breeding of heifers that did not have a phenotypic value due to a low age and also that it made the culling easier, making sure that the high value heifers got a better breeding plan.

The main criticism of GS and LD-project was that the response time from the test being gathered to actually having a genomic merit for the heifer was too long. A shorter response time would allow an even more efficient use of GS. The answers also showed that the farmers did not feel that the result of the GS reflected the reality and future phenotypic value. A better collaboration between farmers, advisors and VikingGenetics is desirable in order to increase understanding and thus the use of GS. Although the farmers questioned the project in the survey, the main part (94%), wanted to remain in the LD-project.

Main title:Genomisk selektion på besättningsnivå
Subtitle:uppföljning av LD-projektet
Authors:Wahlèn, Sofia
Supervisor:Magnusson, Madeleine and Stålhammar, Hans
Examiner:Herlin, Anders Henrik
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:NK010 Agricultural and Rural Management, 180.0hp
Supervising department:(LTJ, LTV) > Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)
Keywords:genomisk selektion, enkät, avelsvärdering, mjölkkor, avel, genetiska markörer
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16248
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16248
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal genetics and breeding
Language:Swedish
Deposited On:02 Nov 2020 12:22
Metadata Last Modified:03 Nov 2020 02:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics