Home About Browse Search
Svenska


Eriksson, Pelle and Åhlund, Carl, 2020. Produktionsjämförelse av genetiskt förädlad vårtbjörk med finskt och svenskt ursprung. First cycle, G2E. Umeå: SLU, Dept. of Forest Ecology and Management

[img]
Preview
PDF
1MB

Abstract

Genetisk förädling av ett trädslag innebär förbättring av tillväxtegenskaper och förbättring av kvalitén, det kan även leda till bättre anpassning till miljön vilket är viktigt då klimatet ändras. I Sverige har förädlingen av barrträd lett till högre avkastning av skogsproduktion, men för björk finns endast förädlat material från ett första generationens plantage i södra Sverige. Finland däremot har sedan 60-talet producerat förädlade björkfrön och detta har pågått i flera generationer. 1997 anlade Skogforsk ett trädslagsförsök i syfte att jämföra finska björkfrön med de svenska. Försöket anlades på fyra olika platser i Sverige, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Värmland. Femton olika frösorter av både glas- och vårtbjörk samt med olika grad av förädling planterades. Syftet med denna studie var att analysera de mätdata som detta försök har genererat under de första 20 åren och endast för vårtbjörk. Det som har analyserats är om den högre förädlingsgraden hos Finlands material ger upphov till positiva skillnader när det gäller produktionsegenskaper. Resultatet påvisar att det finska materialet växer signifikant bättre på höjden på försökets tre sydligaste lokaler. Finska materialet växer också bättre på diametern på samtliga lokaler men är endast statistiskt signifikant på en av de fyra lokalerna. Däremot kan inga signifikanta skillnader i kvalitativa egenskaper påvisas mellan olika de olika sorterna. Slutsatsen blir därmed att det finska materialet växer bättre utan att vara sämre vad gäller kvalitén och därmed erhåller bättre produktionsegenskaper.

,

Tree breeding aims to improve tree growth and improved quality of a chosen species, it can also lead to better adaption to the environment which is important due to climate changes. In Sweden tree breeding of conifers has led to increased incomes in the forestry industry, but for birch there is only bred material from the first generation in the south. Finland on the other hand has produced improved birch-seeds since around 1960 and during these years they have been doing birch-breeding for some generations. In 1997 Skogforsk set up a test to compare Finnish birch-seeds to Swedish ones. This test was set up on different locations in Sweden, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland and Värmland. Fifteen different types of both downy- and silverbirch. The purpose of this study was to analyse the data this test has produced over the first 20 years and only for the silverbirch. In the study the breeding grade was analysed and if the Finnish material, with a higher breeding grade than the Swedish material, would give positive effects on tree growth and quality. The result shows that the Finnish seeds grow significantly better on three of the four sites of the test. The diameter was also bigger on every local but only a significant difference on one of four locals. On the other hand, no differences can be shown on quality. The conclusion is therefore that the Finnish material grows faster but does not have worse quality therefore it holds better attributes for production.

Main title:Produktionsjämförelse av genetiskt förädlad vårtbjörk med finskt och svenskt ursprung
Authors:Eriksson, Pelle and Åhlund, Carl
Supervisor:Mörling, Tommy
Examiner:Mörling, Tommy
Series:Kandidatarbeten i skogsvetenskap / SLU, Fakulteten för skogsvetenskap
Volume/Sequential designation:2019:6
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:SY001 Forest Science - Master's Programme 300 HEC
Supervising department:(S) > Dept. of Forest Ecology and Management
Keywords:Betula pendula, Finland, plusträd, kvalitet, tillväxt
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16664
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-16664
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Forestry - General aspects
Language:Swedish
Deposited On:18 May 2021 08:51
Metadata Last Modified:19 May 2021 01:01

Repository Staff Only: item control page

Downloads

Downloads per year (since September 2012)

View more statistics