Home About Browse Search
Svenska


Damm, Evelina, 2020. Koncentration av kemiska metaboliter i urin hos friska hundar : urinkreatininkvoter och fraktionerad utsöndring. Second cycle, A2E. Uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences

[img]
Preview
PDF
481kB

Abstract

Det vanligaste sättet att tolka analytiska tester är via referensintervall. Provtagningsvärden från
en misstänkt sjuk individ jämförs med detta referensintervall och tolkas för att försöka diagnostisera sjukdom. Det finns inga studier som beskriver nivåer av kemiska variabler i spontankastad urin från friska sällskapshundar utom för urinprotein. Syftet med denna studie var därför att
undersöka koncentrationer av 10 kemiska variabler i urin och dessa variablers urinkreatininkvoter samt fraktionella utsöndring för att få fram riktvärden för tolkning. Blodprov och spontankastat urinprov togs inom en timme av varandra på 30 friska, fastade hundar och analyserades med avseende på kreatinin, cystatin C, urea, glukos, protein, natrium, kalium, klorid, kalcium och fosfat. Utifrån resultaten beräknades urin-kreatininkvoter och fraktionell utsöndring. Resultaten presenterades som median, min-max och riktvärden för tolkning. Vid beräkning av riktvärdena exkluderades det högsta värdet hos samtliga variabler då värdena inte var
normalfördelade och de flesta avvikande värdena låg över medianvärdet. Utifrån dessa data
finns möjlighet att tolka urinkemivariabler för prover från sjuka hundar vid utredning av flera
olika sjukdomstillstånd. Dock krävs prover från fler hundar för att få säkrare referensintervall. Värdena var inte normalfördelade, speciellt de övre gränsvärdena är osäkra.

,

The most common procedure to interpret analytical tests are through reference intervals. Blood
sample taken from a sick patient are compared to the reference interval to determine whether it
is considered normal or not. There are no research describing levels of chemical metabolites in
spontaneous voided urine in pet dogs except for protein. Therefor the aim of this study was to
investigate several specific variables in urine of dogs as well as the creatinine ratio and fractional excretion of the variables to attain guideline values for interpretation. A blood sample
and urine was collected within one hour of each other from 30 healthy, fasted dogs and analyzed. The following variables were analyzed: creatinine, cystatin C, glucose, protein, Na, K,
Cl, Ca and PO4. From the results creatinine ratio and fractional excretion was calculated for
each variable. The results were presented as median, min-max and guidelines for interpretation,
where the highest value was excluded from each variable. The highest value was excluded because the data was not normally distributed and the outliers were usually higher than the median. Based on these results comes the possibility to interpret samples from sick dogs in investigation of several different illnesses. However, more samples are needed to achieve more reliable reference intervals. The results were not normally distributed and therefore the higher cutoff limits are uncertain.

Main title:Koncentration av kemiska metaboliter i urin hos friska hundar
Subtitle:urinkreatininkvoter och fraktionerad utsöndring
Authors:Damm, Evelina
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:Svensson, Anna
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences
Keywords:hund, urin, fraktionell utsöndring, kreatininkvoter, kemiska metaboliter
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15873
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15873
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:07 Aug 2020 06:24
Metadata Last Modified:08 Aug 2020 01:01

Repository Staff Only: item control page