Home About Browse Search
Svenska


Gustafsson, Jenny and Larsson, Matilda, 2020. En jämförelse av hopp- och dressyrhästens arbetsmängd med hjälp av applikationen Equilab. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Equine Studies

[img]
Preview
PDF
499kB

Abstract

A comparison of workload between showjumpers and dressagehorses through the application Equilab.
Horse owners and riders put a lot of time and effort how to train and feed the horse so it can perform as well as they want it to. How to feed the horse is easy to calculate and there are instructions for this that many use today. The problem is to estimate how to train the horse and how hard the horse is training. Studies have come to conclusions that how the horse is trained is the key to a long termed sustainable horse and that training is basically about strengthening the horse body to minimize the risk of injuries.
The company Equilab has developed an application to track every ride. The application uses a GPS to track where you are riding, how fast, the distance, which gait, for how long and space to take notes after the training. In this study this application has been used to analyze and evaluate the workload of schoolhorses in both showjumping and dressage at the National Equestrian Centre Strömsholm. The questions are how does the everyday training and workload for showjumpers differ compared to dressage horses and how useful the Equilab application is to evaluate the workload of horses?
It was 13 horses participating in the study and all of them were schoolhorses. Five of them were showjumpers and eight of them were dressagehorses. The rider of the horse wrote a note after every ride what type of training, the distance, time for every gait and the horses power consumption. The study went on for about four weeks. The feeding rations of the horses were registered, and the individual amount of daily energy intake was calculated. The result showed that showjumpers had significantly higher workload than dressagehorses. The result also showed that the feed energy intake for each horse were very similar to their needs.
The conclusion was that there is a difference in the everyday work for showjumpers and dressagehorses. The difference was that the showjumpers gets a more varied schedule with a variation in types of work and a higher workload than the dressagehorses. The application Equilab was useful for forming an idea of how the horse is trained. However, a development of GPS receivers as well as the applications measurement of energy consumption is required to get a greater picture of the training.

,

Ryttare och hästmänniskor i stort är duktiga på att räkna foderstater och lägga upp en träningsplanering för att hästen ska kunna må och prestera så bra som möjligt. Att räkna foderstater är lätt att lära sig och det finns anvisningar för detta som många använder idag. Det är dock svårare att lägga upp en träningsplanering för sin häst, dessutom är det svårt att veta exakt hur arbetsamma de olika ridpassen faktiskt är för hästen. För att ta reda på detta har applikationen Equilab tagits fram. Med hjälp av Equilab går det med en GPS-mottagare att bland annat mäta tid, distans, gångartsfördelning och energiförbrukning hos både häst och ryttare under ridpasset.
Studien innefattade 13 hästar i disciplinerna hoppning och dressyr som alla gick som skolhästar på Hippologprogrammet på Ridskolan Strömsholm. Med hjälp av applikationen har dessa hästars träningsschema följts och utvärderats med syfte att jämföra den vardagliga ridträningen och arbetsmängden mellan de olika disciplinerna. I studien har det även tittats närmare på utfodringen av hästarna och hur stort arbetstillägget var jämfört med hur behovet faktiskt såg ut. Med hjälp av resultatet har även användbarheten av applikationen kunnat utvärderas för att komma fram till att användbarheten är hög för att ta reda på tid, gångartsfördelning och distans vid uteridning. Användbarheten är däremot lägre vid mätning av energiförbrukning och distans vid inomhusridning.
Resultatet visade att skillnaden för hopp- och dressyrhästar var ytterst liten. Den enda egentliga skillnaden som faktiskt fanns var i arbetsmängden, där hopphästarna låg lite högre än dressyrhästarna. Det gick även att se en skillnad i hur variationen av ridpassen såg ut där hopphästarna hade fler olika typarbeten på sina scheman än dressyrhästarna. Hästarnas foderstater var väl uträknade och stämde bra överens med hur mycket arbetstillägg hästarna behövde.
Studien skulle kunna ligga till grund för framtida studier om träningsupplägg och arbetsbelastning för ridhästar inom hoppning och dressyr. För att göra resultatet mer tillförlitligt behövs det även användas andra hjälpmedel så som pulsmätare och laktatprov.

Main title:En jämförelse av hopp- och dressyrhästens arbetsmängd med hjälp av applikationen Equilab
Authors:Gustafsson, Jenny and Larsson, Matilda
Supervisor:Morgan, Karin
Examiner:Riihimäki, Miia
Series:Examensarbete på kandidatnivå / Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Hippologenheten
Volume/Sequential designation:K108
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:First cycle, G2E
Student's programme affiliation:VK004 Bachelor of Science in Equine Studies 180 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Equine Studies
Keywords:equine, exercise physiology, workload, showjumping, dressage
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15655
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15655
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Animal physiology and biochemistry
Language:Swedish
Deposited On:25 Jun 2020 10:58
Metadata Last Modified:26 Jun 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page