Home About Browse Search
Svenska


Daly, Linda, 2020. Hematologiska förändringar hos hund efter behandling med kliniska doser av prednisolon. Second cycle, A2E. uppsala: SLU, Dept. of Clinical Sciences (until 231231)

[img]
Preview
PDF
419kB

Abstract

Glukokortikoider används frekvent inom veterinärmedicin tack vare sina antiinflammatoriska och immunsupprimerande egenskaper. Generella indikationer till behandling med glukokortikoider är bland annat allergier, immunmedierade sjukdomar, neoplastiska sjukdomar och som ersättningsterapi vid hypoadrenokortisism. Det finns flera olika syntetiska glukokortikoider vilka varierar i effekt och duration. Prednisolon, som är en av de vanligaste använda glukokortikoiderna för per oral behandling till hund, har en medellång duration och verkan. Biverkningsprofilen vid systemisk behandling med glukokortikoider är bred och inkluderar polyfagi, polydipsi och polyuri men även hematologiska förändringar. Hematologiska förändringar vid en ökad koncentration av endogena eller syntetiska glukokortikoider anses vara neutrofili utan vänsterförskjutning, monocytos, lymfopeni och eosinopeni. De tidigare studier om effekt av syntetiska glukokortikoider på blodceller är begränsade och har ofta använt sig av andra glukokortikoider än prednisolon i tablettform och/eller med långa provtagningsintervall. Därför var frågeställningen i denna studien i vilken utsträckning prednisolon (Prednisolon Pfizer, tablett) i en klinisk dos på 1mg/kg påverkar hundens hematologi.

Studien var en ”cross-over”-studie med tio beaglar uppdelade i två grupper. Hundarna var sin egen kontroll och det gick fem veckor mellan det att de fick behandling och agerade kontroll eller vice versa. I behandlingsgruppen gavs de 1mg/kg (0,97–1,07) prednisolon i form av tabletter i fodret på morgonen en gång dagligen i tio dagar. Blodprov togs på morgonen innan utfodring dag 0, 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16 och 20 samt 1, 2, 4, 7, 10, 22, 26 och 30 timmar efter sista behandlingstillfälle. Kontrollgruppen provtogs enligt samma schema. Proverna analyserades på ett automatiskt hematologiinstrument och resultatet bearbetades i statistikprogram för att se huruvida det förelåg signifikant lägre vid provtagningen tio timmar efter sista behandling. Det påvisades inga signifikanta förändringar på erytrocyter eller trombocyter vid något av provtagningstillfällena. De erhållna resultaten visar att det är tidpunkten för blodprovstagningen i förhållande till medicingiva som är avgörande för vilka leukocytförändringar som
är att förvänta.

,

Thanks to their anti-inflammatory and immunosuppressive effects glucocorticoid therapy is one of the most commonly prescribed treatments in veterinary medicine. General indications for use include allergies, immune-mediated diseases, neoplasia and as replacement-drugs for animals with hypoadrenocorticism. There are multiple synthetic glucocorticoids with varied effect and duration. Prednisolone, which is one of the most common for oral administration, has an intermediary duration and effect. There are several adverse effects connected to systemical use of glucocorticoids, including polyphagia, polydipsia, polyuria and haematological changes. Elevated blood levels of endogenous or exogenous glucocorticoids is considered to result in haematological changes such as neutrophilia without left shift, monocytosis, lymphopenia and eosinopenia. Previous studies are limited and often done with other glucocorticoids than prednisolone as tablets and/or with an extended time period between blood sampling. Therefore, in this study, the aim was to see to which extent a clinical dosage of 1 mg/kg prednisolone given orally affected the dog’s haematology.

The study was a cross-over study, which included ten beagles divided in two groups. Each dog acted as their own control and the time between being in the treatment group versus in the control group was five weeks. In the treatment group they were given 1 mg/kg (0.97-1.07) prednisolone tablets in their breakfast once daily for ten days. Blood collection was made every morning before breakfast at day 0, 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16 and 20 as well as 1, 2, 4, 7, 10, 22, 26 and 30 hours after the latest treatment. The same schedule for blood withdrawal was used in the control group. Blood analysis was made with an automatic haematology instrument and the results where statistically processed with a statistic program to investigate whether there were any significant (p<0.05) differences between treated and untreated dogs. A significant increase in neutrophils could be seen in the treatment group four to ten hours post treatment, lymphocytes were significantly decreased seven to ten hours post treatment, monocytes significantly increased two to ten hours post treatment and the eosinophils were significantly decreased at blood withdrawal ten hours post treatment. No significant changes could be seen for the erythrocytes or thrombocytes for any of the sampling occasions. According to the results, the expected changes in leukocytes are dependent on the time between treatment and blood withdrawal.

Main title:Hematologiska förändringar hos hund efter behandling med kliniska doser av prednisolon
Authors:Daly, Linda
Supervisor:Lilliehöök, Inger
Examiner:Strage, Emma
Series:UNSPECIFIED
Volume/Sequential designation:UNSPECIFIED
Year of Publication:2020
Level and depth descriptor:Second cycle, A2E
Student's programme affiliation:VY002 Veterinary Medicine Programme 330 HEC
Supervising department:(VH) > Dept. of Clinical Sciences (until 231231)
Keywords:prednisolon, glukokortikoid, hematologiska förändringar, hund
URN:NBN:urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15854
Permanent URL:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-s-15854
Subject. Use of subject categories until 2023-04-30.:Veterinary science and hygiene - General aspects
Animal diseases
Language:Swedish
Deposited On:17 Jul 2020 10:44
Metadata Last Modified:18 Jul 2020 01:00

Repository Staff Only: item control page